Preventie

Delen:

Op vraag van de sector ontwikkelde de CAD Limburg een vorming rond alcohol voor vluchtelingen. Deze vorming is bedoeld om asielzoekers inzicht te geven in de effecten en risico’s van alcohol en in de Belgische wetgeving. De feedback vanuit opvangcentra was zeer positief en de vorming is dus zeer bruikbaar naar deze doelgroep die minder vertrouwd is met het product alcohol.

Verder is er een draaiboek in ontwikkeling als onderdeel van het project ‘Alcohol- en drugbeleid voor de opvangcentra van asielzoekers’, uitgevoerd door het VAD binnen de nationale projectoproep van Fedasil 2017. Dit draaiboek is een praktische handleiding om een alcohol- en drugbeleid uit te werken voor het eigen opvangcentrum. Bijkomend is er ook een toolkit ‘ Een alcohol- en drugbeleid in opvangcentra voor asielzoekers’ in aanmaak. Deze toolkit bevat educatieve en begeleidingsmethodieken voor asielzoekers.

Indien u nog vragen heeft rond alcohol en middelengebruik bij etnisch culturele minderheden en/of vluchtelingen of wenst u verdere ondersteuning, dan kunt u hiervoor terecht bij de CAD Limburg.

Alle materialen zijn ook uit te lenen via het documentatiecentrum van de CAD Limburg.

Meer info:

CAD Preventie