Preventie

Delen:

Wat is Reboot?

Een kamp voor jongeren (15j – 18j) die overmatig gamen en nood hebben aan meer offline leven. CAD Limburg zet al jaren actief in op het thema overmatig gamen vanuit de invalshoeken preventie en hulpverlening. Zo werkten we verschillende hulpverleningstrajecten uit en schreven we mee aan Vlaamse preventiepakketten omtrent gamen.

Praktijk- en onderzoekservaring leerde ons dat risicovolle gamers nood hebben aan bijkomende betekenisvolle vrijetijdsbesteding, omdat het reguliere vrijetijdsaanbod soms onvoldoende aansluit. Bovendien is hun zelfvertrouwen tijdens offline activiteiten laag en kunnen ze moeilijk initiatief nemen om effectief te veranderen. Daarnaast ervaren ze weinig ondersteuning tijdens offline bezigheden van leeftijdsgenoten.

Het idee groeide om deze gamers tijdens een kamp in contact te brengen met andere gamers. Dit resulteert nu in een reeks van 2 kampen in Limburg, die financieel ondersteund worden door het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Doel is om vanaf 2018 in elke Vlaamse provincie dergelijke kampen te organiseren en daardoor een netwerk van rebooted gamers op te zetten. Dit kadert perfect in het gedachtegoed van zowel peersupport (ondersteuning van leeftijdsgenoten) als vroeginterventie (vroegtijdig ingrijpen bij risicovol gedrag).

Doelstelling

  • uit de gamezone treden en zichzelf en eigen goesting (her)ontdekken
  • ervaren dat vrije tijd anders en met anderen kan worden ingevuld
  • tot zelfinzicht komen op vlak van gamen en de impact ervan op het dagelijks leven
  • een netwerk uitbouwen om nieuwe initiatieven mee te nemen

Tijdens het Reboot Kamp worden de deelnemers uitgedaagd om op een actieve, creatieve en reflectieve manier aan slag te gaan met leeftijdsgenoten die eenzelfde passie hebben voor gamen. Er wordt gewerkt met groepsessies, waarbij groepsdynamica en zelfontdekking centraal staan. We bieden de deelnemers een waaier van activiteiten die mogelijk een plaats kunnen innemen in hun leefwereld naast het gamen. We verwachten hierbij dat ze actief deelnemen en initiatief nemen om het kamp mee vorm te geven (bijvoorbeeld om in overleg met begeleiding en kampgenoten een dagprogramma te bepalen).

We voorzien een beperkte mogelijkheid tot gamen en bespreken deze ervaringen nadien (in groep).

Na het kamp maken de deelnemers deel uit van een online community en stimuleren we het verderzetten van gezamenlijke offline initiatieven.

Het Kamp voor Limburg vindt plaats in Beringen van 9 tem 13 april 2018, de data voor de andere kampen in Vlaanderen volgen