Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie: ziekenhuizen

preventie ziekenhuizen

Informatie voor patiënten

Wie zich met betrekking tot middelengebruik zorgen maakt over zichzelf of over iemand in zijn omgeving kan bij ons terecht.

Folders, affiches en brochures kunnen voor patiënten een aanleiding zijn om na te denken over gebruik en stappen te zetten om hun situatie te veranderen.

Informatie en vorming voor doorverwijzers

Artsen en patiëntenbegeleiders hebben vaak zicht op het middelengebruik van een patiënt. Hoe breng je dit thema op tafel? Hoe ga je hiermee aan de slag?

Bij CAD Limburg kan u terecht voor informatie en vorming rond de thema’s alcohol, medicatie, drugs, gokken en internet.

Ondersteuning

Een alcohol- en drugbeleid is een geheel van afspraken over hoe wordt omgegaan met alcohol- en andere drugproblemen. Het biedt een duidelijk kader en houvast om te handelen in individuele situaties.

Bij CAD Limburg kan u terecht voor ondersteuning om te komen tot een coherent beleid op de werkvloer.

Screening van gebruikers

De Vereniging voor Alcohol- en Drugproblemen (VAD) werkte samen met een aantal andere Europese partners een screening instrument 'Esbirtes' uit.  Dit instrument kan gehanteerd worden op de spoeddienst voor de screening van recreatieve gebruikers. Meer info

Alcohol in het cafetaria van een ziekenhuis?

Verkopen, schenken en of het aanbieden van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar is volgens de wet verboden.
Volgens de wetgeving mag je geen sterke drank zoals jenevers, wodka of breezers verkopen, schenken of aanbieden aan jongeren onder 18 jaar.

Hoe omgaan met jongeren die alcohol willen kopen?

  • Maak duidelijk wat kan en niet kan: hang een affiche op een zichtbare plek.
  • Als je twijfelt aan de leeftijd van je klant, vraag dan om zijn of haar leeftijd te bewijzen.
  • Werk je met personeel? Voorzie sorry-kaarten om uit te delen bij weigeren van alcohol.

Materiaal

De volgende materialen of diensten zijn verkrijgbaar bij CAD Limburg:

Meer info:

CAD Preventie