Preventie

Delen:

Andere Illegale drugs

Informatie

Het gebruik van andere illegale middelen dan cannabis komt in de algemene bevolking van Vlaanderen weinig voor. Volgens de gezondheidsenquête in 2013 gebruikte 0,4 % van de Vlamingen van 15 tot 64 jaar cocaïne, 0,3 % opiaten en 0,4 % xtc of amfetamines. Uit de VAD leerlingenbevraging blijkt dat 3% van de leerlingen in het secundair onderwijs ooit andere illegale drugs dan cannabis gebruikt ( schooljaar 2014-2015). Ook bij studenten in het hoger onderwijs bleef het gebruik beperkt. Inzetten op preventie is de boodschap. Het gebruik laag houden betekent problemen op vlak van gezondheid, werk, relaties, justitie, ...laag houden.

Ondersteuning

Intermediairs die met jongeren werken, leerkrachten, begeleiders, opvoeders … die met een groep of klas preventief rond het thema illegale drugs aan de slag willen gaan, kunnen een beroep doen op de regionale preventiewerker van de CAD voor ondersteuning en begeleiding. In onderling overleg wordt afgesproken welk aanbod of welk materiaal het best gebruikt kan worden voor de desbetreffende doelgroep.

Vorming

Met als opzet kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering biedt de CAD vorming maat aan voor intermediairs rond het thema illegale drugs. Online informatie en zelftesten Op onze website drughulp vind je uitgebreide informatie over illegale drugs. Op deze website kan de bezoeker een zelftest afleggen waarbij hij of zij een advies krijgt. Via de website kan men met dit advies verder aan de slag, hetzij via de zelfhulpmodule, hetzij via de module online begeleiding.

Materiaal

Na afspraak kan je een bezoek brengen aan het documentatiecentrum van CAD Limburg. Didactisch materiaal kan hier uitgeleend of besteld worden.


Neem zeker ook een kijkje op de website van het het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen waar je al het beschikbare materiaal over alcohol, illegale drugs, medicatie, nieuwe psychotrope stoffen, gamen en gokken kan terugvinden. Deze materialen zijn over het algemeen gratis te downloaden.

Meer info:

CAD Preventie