Preventie

Delen:

Andere Illegale drugs

thema drugs

Informatie

Andere illegale drugs worden in Vlaanderen door een beperkte minderheid gebruikt. Volgens de laatste gezondheidsenquête (2008) gebruikte 1% van de bevolking de afgelopen 12 maanden cocaïne, amfetamines of xtc. Volgens de leerlingenbevraging van de VAD (2010 -2011) had 5% van de leerlingen ooit andere illegale drugs dan cannabis gebruikt. XTC, amfetamines en cocaïne waren onder de ooitgebruikers van andere illegale drugs de meest frequent voorkomende drugs. Ondanks dat deze middelen door een beperkte groep van mensen gebruikt worden is inzetten op preventie noodzakelijk om de problemen op vlak van gezondheid, werk, relaties, justitie, ... te voorkomen. 

Ondersteuning

Leerkrachten, begeleiders, organisaties die met een groep of klas preventief rond het thema illegale drugs aan de slag willen gaan, kunnen een beroep doen op de regionale preventiewerker van de CAD voor ondersteuning en begeleiding. In onderling overleg wordt afgesproken welk aanbod of welk materiaal het best gebruikt kan worden voor de desbetreffende doelgroep.

Vorming

Voor organisaties, scholen, groepen die nood hebben aan een vorming rond het  thema illegale drugs biedt de CAD vorming aan voor intermediairen met als opzet kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering. 

Online informatie en zelftesten

Op onze website drughulp vind je uitgebreide informatie over illegale drugs. Op deze website kan de bezoeker ook een zelftest afleggen waarbij hij of zij een advies krijgt. Via de website kan men met dit advies verder aan de slag gaan, hetzij via de zelfhulpmodule, hetzij via de module online begeleiding.

Materiaal

De volgende materialen kunnen besteld en/of uitgeleend worden bij de preventiedienst van CAD Limburg:

  • Lespakket SXTC 
  • Drugs etc.
  • Wie't weed spel (Stad Genk)
  • Bordspel TRIP 
  • Folder Heroïne voor Sikhs - Nederlands/Punjabi
  • Folders online drughulp

Meer info:

CAD Preventie