Preventie

Delen:

Cannabis

thema cannabis

Informatie

Cannabis is het meest gebruikte illegale product. Uit onderzoek blijkt dat het aantal cannabisgebruikers na een stabilisatie is gedaald.
Cannabisgebruik door een gezonde persoon levert vooral gezondheidsrisico's op voor de luchtwegen. Cannabis roken is erg schadelijk voor de longen en vermengd met tabak nog schadelijker.
Niet zo lang geleden nam men aan dat cannabis niet verslavend was. Ondertussen is gebleken dat dit niet klopt. Maar het risico om afhankelijk te worden van cannabis is niet voor iedereen hetzelfde. Een belangrijke factor vormt daarbij de beginleeftijd.

Ondersteuning

Leerkrachten, begeleiders, organisaties die met een groep of klas preventief rond het thema cannabis aan de slag willen gaan, kunnen een beroep doen op de regionale preventiewerker van de CAD voor ondersteuning en begeleiding. In onderling overleg wordt afgesproken welk aanbod of welk materiaal het best gebruikt kan worden voor de desbetreffende doelgroep.

Vorming

Voor organisaties, scholen, groepen die nood hebben aan een vorming rond het thema cannabis biedt de CAD vorming aan voor intermediairen met als opzet kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering. 

Online informatie en zelftesten

Op onze website cannabishulp vind je uitgebreide informatie over de drug cannabis. Op deze website kan de bezoeker ook een zelftest afleggen waarbij hij of zij een advies krijgt. Via de website kan men met dit advies verder aan de slag gaan, hetzij via de zelfhulpmodule, hetzij via de module online begeleiding.

Materiaal

De volgende materialen kunnen besteld en/of uitgeleend worden bij de preventiedienst van CAD Limburg:

  • 'Maat in de shit' voor onderwijs, jeugdwerk en BJZ
  • 'Cannabis zonder boe of bah', BUSO en BJZ
  • Campagnemateriaal muziek is mijn drug
  • Workshop cannabis
  • Folders cannabishulp.be
  • Folder 'hoe onschuldig is waterpijp roken?'

Meer info:

CAD Preventie