Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie: hoger onderwijs

preventie onderwijs

Informatie

Onderzoek ('In hogere sferen', VAD, 2013) toont aan dat alcoholgebruik in het studentenmilieu duidelijk ingeburgerd is. Negen op tien studenten dronken het laatste jaar alcohol. In drinkgedrag is er een duidelijk verschil op te merken tussen mannen en vrouwen. Zo drinken mannelijke studenten meer en problematischer als vrouwelijke studenten. Voornamelijk binge drinking (meer dan 6 consumpties per gelegenheid) blijkt één van de voorspellers van overmatig (problematisch) alcoholgebruik.

Naast alcohol is cannabis een middel dat frequent voorkomt bij studenten. Ruim vier op tien studenten gebruikte ooit cannabis, waarvan één vijfde het laatste jaar. Ander illegaal druggebruik (XTC, amfetamines en cocaïne) komt weinig voor. Zeker als we kijken naar het laatstejaarsgebruik, hier gaat het om een zeer kleine minderheid aan studenten die illegale drugs gebruikten.

Ondersteuning

Wanneer een onderwijsinstelling zichzelf wil wapenen om structureel en preventief aan de slag te gaan rond dit thema, dan verhoogt zij het welzijn van de studenten. Het gaat dus niet enkel om het ingrijpen wanneer er duidelijk sprake is van risico’s door alcohol- en druggebruik maar ook in het investeren in structurele drugpreventie. De regionale preventiewerker van de CAD is hierbij het aanspreekpunt voor de studentenvoorzieningen en onderwijsinstelling.

Vorming

Voor docenten en medewerkers van de studentenvoorzieningen is het steeds mogelijk om vorming te organiseren in het kader van deskundigheidsbevordering. Daarnaast is het mogelijk beroep te doen op een regionale preventiewerker van de CAD om gastcolleges te voorzien. Dit kan wanneer het thema alcohol en andere drugs aansluiting vindt bij het curriculum.

Materiaal

De volgende materialen kunnen besteld en/of uitgeleend worden bij de preventiedienst van CAD-Limburg:

  • Infostand 'Alcohol. Bekijk het eens nuchter'
  • Diverse folders en brochures
  • Zelftests op www.druglijn.be en onze online hulp
  • Vorming op maat
  • Gastcolleges

Meer info:

CAD Preventie