Preventie

Delen:

Tabak, alcohol- en drugpreventie: onderwijs

drugpreventie school

Alcohol, tabak, medicatie, cannabis, andere drugs, gokken en gamen. Jongeren komen er vroeg of laat mee in aanraking, maar hoe ze er mee omgaan hangt af van verschillende factoren. De schoolcontext is de ideale plaats om kinderen jongeren te sensibiliseren rond deze thema’s en om hen de kennis, attitude en vaardigheden mee te geven om zo goed mogelijk om te gaan met situaties waarin zij geconfronteerd worden met gebruik en misbruik van alcohol, illegale drugs, medicatie, gokken en gamen.

Vertrekken vanuit een alcohol en drugbeleid op school

Effectieve alcohol en drugpreventie in het onderwijs vereist een beleidsmatige aanpak met een werking op verschillende niveaus. In de praktijk gaat de aandacht van scholen vaak naar het opstellen van regels en procedures, maar we willen scholen aanmoedigen om stil te staan bij de begeleiding van leerlingen die problemen ondervinden ten gevolge van alcohol en/of druggebruik; om een educatief programma op te stellen en om te werken aan een positief schoolklimaat. Een degelijke beleidsmatige aanpak is namelijk de meest succesvolle manier om jongeren aan te zetten tot niet gebruik en hen verantwoord te leren omgaan met middelen. De VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen) ontwikkelde hiervoor een handleiding.

Ondersteunende materialen

Om een alcohol en drugbeleid op school ook tastbaar en werkbaar te maken zijn er zowel voor het lager, secundair en hoger onderwijs specifieke methodieken ontwikkeld waarmee leerkrachten, vertrouwensfiguren, CLB-medewerkers, … aan de slag kunnen rond deze thema’s. Denk hierbij aan:

  • methodieken waarmee leerkrachten in de klas kunnen werken rond alcohol, cannabis, gokken, gamen, …
  • Hulpmiddelen voor CLB-medewerkers om het gesprek aan te gaan met jongeren over deze thema’s
  • Verduidelijking van het juridisch kader waarbinnen een school moet functioneren
  • Een leerlingenbevraging om een beeld te krijgen van het middelengebruik op school
  • Samenwerking rond vroeginterventie tussen school en CAD om jongeren beter te begeleiden
  • Methodieken om naar ouders toe te werken rond alcohol, cannabis en gamen.

Ondersteuning

De CAD Limburg is een partner binnen het opstellen van een beleidsmatige aanpak en scholen kunnen een beroep doen op een preventiewerker om hun in dit proces te coachen. Daarnaast kan de ondersteuning gevraagd worden van een preventiewerker bij het uitwerken van vormingen voor leerkrachten, projectdagen en activiteiten voor leerlingen. Voor meer info over het aanbod van de CAD Limburg voor het onderwijs kunt u contact opnemen met w1966960370a1996322544n1172164969n975836934e359127052s823847493.1944571288b1774834900r2081104176o428046226u1426889266x433940738@1425781749c346737402a20307856d1809934511l73216596i1088905383m97012622b619722204u1981409986r734373868g248209036.98063508b340762485e340573981. Op volgende pagina’s vind je meer informatie over: