Info

Delen:

Veel gestelde vragen: over verslavingsproblemen

faq-cad

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen rond alcohol, drugs en verslaving.

 • Waar kan ik meer informatie vinden over alcohol en drugs?

  Antwoord: Het hoofdkantoor van de CAD beschikt over een documentatiecentrum, met boeken, folders, tijdschriften en video's over deze onderwerpen.
  Meer over het documentatiecentrum

  Er zijn ook enkele interessante websites waar je op een vlotte manier informatie kan vinden:

  • Op de website van De DrugLijn is er een gedeelte voorzien voor studenten met feiten & cijfers, links en een boekenlijst.
   Klik hier
  • Je vindt ook veel info op de websites Alcoholhulp, Cannabishulp, Drughulp (cocaïne, speed, XTC en GHB) en Gokhulp
 • Wat zijn drugs?

  Antwoord: Een drug is een (enkelvoudige of samengestelde) stof die zonder medische reden ingenomen wordt omdat die inwerkt op de hersenen en dus het BEWUSTZIJN beïnvloedt. Dit wil zeggen dat het gedrag, de gevoelens en de gedachten(alsook de waarneming) kunnen wijzigen. Mensen gebruiken drugs omdat ze er een positief effect van verwachten. Het gebruik kan echter nadeel of schade berokkenen aan de persoon zelf, zijn omgeving en/of de maatschappij en dit op korte en/of op lange termijn.

 • Hoeveel soorten drugs zijn er?

  Antwoord: Drugs kunnen ingedeeld worden naar werking of naar status (legaal of illegaal). De meest gebruikte indeling is de indeling naar de werking van de drugs op de hersenen. Op basis van hun belangrijkste effect kunnen ze opgedeeld worden in drie grote groepen:

  • Opwekkende of stimulerende middelen (cafeïne, nicotine, cocaïne, amfetamines);
  • Verdovende middelen (alcohol, heroïne, GHB, slaap- of kalmeringsmiddelen);
  • Hallucinogene middelen (Cannabis, paddo's, LSD).

  Echter twee soorten drugs vallen niet onder deze categorieën omdat ze verschillende werkingen bezitten naargelang de dosis:

  • Vluchtige snuifmiddelen: verdovende of hallucinogeen effect;
  • XTC en aanverwanten zoals MDMA: opwekkend of hallucinogeen effect.
 • Wat is de beste manier om met je kind over drugs te praten?

  Antwoord: Wanneer je met je kind over alcohol of drugs wil praten wacht je best niet op het moment dat je kind met alcohol of drugs geconfronteerd wordt. Wanneer je kind een prille tiener is kan je het samen over alcohol en drugs hebben. Je kan naar aanleiding van een gebeurtenis, bijvoorbeeld een feestje, dit thema aanhalen. Wanneer je dit doet, probeer dan open te staan voor de mening van je kind. Leer je kind vooral gezonde keuzes te maken en te leren 'neen' zeggen, ook tegenover leeftijdsgenoten en vrienden. Het is erg belangrijk een goed evenwicht te vinden tussen het stellen van grenzen en het behouden van een vertrouwensrelatie. Toon interesse in wat je kind doet en denkt, ook als je kind puber wordt. Hoe beter het contact, hoe meer invloed je kan hebben. Bedenk ook dat je zelf een voorbeeldfunctie vervult.
  Meer info voor ouders op de website van De DrugLijn

 • Wat is een verslaving?

  Antwoord: We spreken van een verslaving als er een afhankelijkheidsrelatie bestaat met een bepaalde drug. Het kan dan gaan om een geestelijke en/of een lichamelijke afhankelijkheid. Daarnaast zal men bij een verslaving ook last ervaren op één of meerdere levensdomeinen door het gebruik. Denk bijvoorbeeld aan problemen op school of werk, op relationeel vlak, op financieel vlak...

 • Is cannabis gelegaliseerd?

  Antwoord: Cannabis is niet gelegaliseerd in België en valt dus onder de strafwet. Toch wordt er voor volwassen gebruikers de 'laagste vervolgingsprioriteit' aan gegeven. Bij minderjarigen wordt echter steeds een proces verbaal opgesteld en worden de ouders verwittigd.
  Meer info op Cannabishulp

 • Vanaf welke leeftijd mag ik alcohol kopen?

  Antwoord: De wetgever legt duidelijke leeftijdsgrenzen vast voor verkoop en schenken van alcohol. Alcoholhoudende dranken (bier, wijn, …) mogen niet verkocht, geschonken of aangeboden worden aan jongeren onder de 16 jaar. Wanneer iemand alcohol wil kopen, mag men een bewijs vragen dat men ouder is dan 16 jaar. Deze wetswijziging creëert duidelijkheid: geen alcohol voor -16-jarigen. Niet op café, maar ook niet in de supermarkt, nachtwinkel of drankautomaat.

  Voor sterke drank (wodka, whisky, jenever, alcopops,...) ligt de leeftijdsgrens op 18 jaar. Schenken, verkopen of uitdelen van sterke drank (om mee te nemen) aan min-18-jarigen mag niet volgens art. 13 van de wet van 28 december 1983 'betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht': het verstrekken, zelfs gratis, van sterke drank voor gebruik ter plaatse aan minderjarigen is verboden in drankgelegenheden. Ook het verkopen en het aanbieden, zelfs gratis, van mee te nemen sterke dranken aan minderjarigen is verboden. Wanneer iemand sterkedrank wil kopen, mag men een bewijs vragen aan de jongere dat aantoont dat hij ouder is dan 18 jaar.

  Merk op dat het aantal graden alcohol onvoldoende is om te weten wat verboden is. Concreet is vooral het onderscheid gegiste drank (= bieren, wijnen,...) versus gedistilleerde drank (sterke dranken zoals whisky,...) van belang. Met dien verstande dat alles, ongeacht de productiewijze, boven de 22 graden, beschouwd wordt als sterke (gedistilleerde) drank.

  Belangrijk is dat alcopops door de wet beschouwd worden als sterke drank en dus niet aan min-18-jarigen mogen worden geschonken, verkocht of uitgedeeld.

 • Is tabak een drug?

  Antwoord: Tabak is een opwekkend of stimulerend middel. Tijdens het roken wordt de stof, Nicotine, in de longblaasjes opgenomen en wordt zo doorheen het lichaam verspreid. Nicotine is het bestanddeel waaraan de roker afhankelijk raakt en waarvan hij het effect zoekt. Nicotine is een van de sterkst verslavende middelen.

 • Kan je verslaafd raken aan medicatie?

  Antwoord: Geestelijke verslaving zit in iemands hoofd, in gevoelens en emoties. Mensen denken dat ze het medicijn echt nodig hebben om het leven aan te kunnen. Het innemen van het middel geeft ze een veilig gevoel. Ermee stoppen zou dit wegnemen. Depressiviteit en angsten zijn bij een geestelijke verslaving veel voorkomende ontwenningsverschijnselen. Zowel bij lichamelijke als geestelijke verslaving hebben mensen de neiging om er ‘nog eentje’ te nemen, zodat ze nog even niet met de ontwenningsverschijnselen in aanraking hoeven te komen. Ook worden vaak andere middelen ingenomen om makkelijker met de ontwenningsverschijnselen van de eerste om te gaan.

 • Wat is Hepatitis C?

  Antwoord: Een belangrijk gevolg van injecterend middelengebruik voor de gezondheid is Hepatitis C-infectie, een leveraandoening. Het betreft een aandoening van de lever die enkel overdraagbaar is via het met Hepatitis C-virus besmette bloed. Binnen de populatie van injecterende gebruikers is deze ziekte toch vaak voorkomend. Meer info over Hepatitis C

 • Kan je verslaafd raken aan cannabis?

  Antwoord: Ja, je kan verslaafd worden aan wiet. De afhankelijkheid uit zich vooral geestelijk. Toch ervaren sommige gebruikers ook lichamelijke ontwenningsverschijnselen, zoals misselijkheid, hoofdpijn en slaapstoornissen. Wanneer je het gevoel hebt dat je cannabis nodig hebt om je goed te voelen of je te ontspannen kan er sprake zijn van afhankelijkheid. Bij overmatig cannabisgebruik zal je lichaam wel tolerantie opbouwen. Dit betekent dat je steeds meer van het middel moet gebruiken om tot hetzelfde effect te komen.
  Meer hierover op cannabishulp.be