Professionals

Delen:

Info en advies voor ziekenhuizen

info/advies ziekenhuizen

Ziekenhuizen en personeel in ziekenhuizen komen wel eens in contact met patiënten met middelengebruik. Bij de CAD Limburg kan u terecht voor ondersteuning, consult en vorming en coaching rond het thema middelengebruik. 

Informatie en vorming voor doorverwijzers

Artsen en patiëntenbegeleiders hebben vaak zicht op het middelengebruik van een patiënt. Hoe breng je dit thema op tafel? Hoe ga je hiermee aan de slag?

Bij de CAD kan u terecht voor informatie en vorming rond de thema’s alcohol, medicatie, drugs, gokken en internet.

Informatie voor patiënten

Wie zich met betrekking tot middelengebruik zorgen maakt over zichzelf of over iemand in zijn omgeving kan bij ons terecht.

Folders, affiches en brochures kunnen voor patiënten een aanleiding zijn om na te denken over alcoholgebruik en stappen te zetten om hun situatie te veranderen.

Ondersteuning

Een alcohol- en drugbeleid is een geheel van afspraken over hoe wordt omgegaan met alcohol- en andere drugproblemen. Het biedt een duidelijk kader en houvast om te handelen in individuele situaties.

Bij de CAD kan u terecht voor ondersteuning om te komen tot een coherent beleid op de werkvloer.

 

Screening van gebruikers

De Vlaamse vereniging voor Alcohol- en Drugproblemen (VAD) werkte samen met een aantal andere Europese partners een screening instrument 'Esbirtes' uit dat gebruikt kan worden om recreatieve gebruikers op de spoeddiensten. Het instrument werd als zeer waardevol geëvalueerd maar blijkt in de setting van een spoeddienst niet altijd implementeerbaar. Meer info

 

Alcohol in het cafetaria van een ziekenhuis?

Verkopen, schenken en of het aanbieden van alcohol aan jongeren onder de 16 jaar is volgens de wet verboden.
Volgens de wetgeving mag je geen sterke drank zoals jenevers, wodka of breezers verkopen, schenken of aanbieden aan jongeren onder 18 jaar.

Hoe omgaan met jongeren die alcohol willen kopen?

  • Maak duidelijk wat kan en niet kan: hang een affiche op een zichtbare plek.
  • Als je twijfelt aan de leeftijd van je klant, vraag dan om zijn of haar leeftijd te bewijzen.
  • Werk je met personeel? Voorzie sorry-kaarten om uit te delen bij weigeren van alcohol.

Materiaal

De volgende materialen of diensten zijn verkrijgbaar bij CAD-Limburg:

Meer info:

CAD Preventie