Professionals

Delen:

Info en advies voor huisartsen

info/advies huisartsen

Huisartsen komen regelmatig in contact met mensen met een verhoogd risico op problemen met tabak, alcohol of het gebruik van andere legale of illegale middelen. Hoe kan je dit vroegtijdig opsporen? Hoe kan je de ernst ervan inschatten? Hoe kan je dit bespreekbaar maken? En dit alles binnen het kort tijdsbestek van een consultatie?

CAD Limburg heeft een aanbod dat een hulpmiddel kan zijn in de dagdagelijkse praktijk. 

Daarnaast zijn huisartsen als eerstelijnshulpverlener een belangrijke doorverwijzer voor nieuwe cliënten. Alles over ons hulpaanbod en het verloop van de intakeprocedure lees je hier

Vorming en ondersteuning

Vorming alcohol- en andere drugproblemen in de huisartsenpraktijk

Module 1: Inzicht in middelengebruik: Deze module wil huisartsen inzicht geven in de problematiek van middelengebruik. Deze module belicht de gemeenschappelijke kenmerken van het gebruik van alcohol, medicatie en andere legale of illegale drugs. Dit gebeurt vanuit een welzijns- en gezondheidsperspectief.

Module 2: Productinformatie: in deze module worden de verschillende producten besproken en getoond.

Module 3: Hoe omgaan met middelengebruik in de huisartsenpraktijk? Deze module richt zich specifiek op de arts-patiënt-relatie, het beïnvloedingsproces en de interventiemogelijkheden van een huisarts.

LOK-vorming ASSIST: screeningsinstrument voor huisartsen

De ASSIST is een screeningsinstrument voor alcohol, roken en ander middelengebruik. Het instrument werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en een internationaal team van onderzoekers gespecialiseerd in middelengebruik.

Als huisarts kan u gebruik maken van de web-toepassing ASSIST. Hiermee maakt u niet enkel een inschatting van de problematiek, maar u krijgt ook feedback voor uw patiënt en een leidraad om het probleem aan te pakken. Deze informatie kan u vlot opslaan in uw dossier. Om u vertrouwd te maken met deze nieuwe methodiek biedt Domus Medica u een LOK-vorming aan, begeleid door een huisarts en een CGG-preventiewerker. Zij gaan samen met u aan de slag om de e-ASSIST in te oefenen.

Interesse? Neem contact op met de preventiedienst van de CAD Limburg.

Assist (VAD)

De ASSIST is een screeningsinstrument voor alcohol, roken en ander middelengebruik. Het instrument werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en een internationaal team van onderzoekers gespecialiseerd in middelengebruik.

Als huisarts kan u gebruik maken van de web-toepassing ASSIST. Hiermee maakt u niet enkel een inschatting van de problematiek, maar u krijgt ook feedback voor uw patiënt en een leidraad om het probleem aan te pakken. Deze informatie kan u vlot opslaan in uw dossier.

Online hulpverlening

Voor cliënten met een verhoogd risico op problemen biedt de CAD Limburg ook online informatie, zelftests, zelfhulpmodules en online begeleiding.
Meer over online hulpverlening

De CAD mail

U kan intekenen om 4 keer per jaar een mail te ontvangen met nieuws over middelengebruik.

Materiaal

De volgende materialen of diensten zijn verkrijgbaar bij CAD-Limburg:

  • CAD folders
  • Folders online hulpverlening

Meer info:

CAD Preventie