Professionals

Delen:

Info en advies voor de eerstelijnszorg

info/advies eerstelijnszorg

Als hulpverlener binnen een OCMW, CAW of een andere eerstelijnsdienst word je wel eens geconfronteerd met cliënten die een alcohol- of drugprobleem blijken te hebben maar ontbreekt het je aan de nodige expertise om er gepast mee om te gaan.

De CAD Limburg biedt op maat van uw organisatie een antwoord op uw noden. Dit kan een aanbod zijn in de vorm van coaching, vorming of consult.

Coaching en consult

Een alcohol- en drugbeleid is een geheel van afspraken over hoe de sociale dienst van het OCMW omgaat met cliënten met alcohol- of andere drugproblemen. Het biedt een duidelijk kader en houvast om te handelen in individuele situaties.

Bij de CAD kan u terecht voor ondersteuning om te komen tot een coherent beleid, gaande van het inventariseren van de huidige situatie tot evaluatie en verfijning van het uitgewerkte beleid.

Voor casusspecifieke ondersteuning kan u bij de CAD Limburg terecht voor consult. Wanneer er binnen uw dienst nood is aan consult rond meerdere casussen, bestaat de mogelijkheid om een hulpverlener uit te nodigen op uw teamvergadering.  

Vorming op maat van de sociale dienst

De inhoud van een vorming wordt in overleg vastgelegd. Onderstaande items maken vaak deel uit van het pakket:

  • Productinformatie en signalen van gebruik
  • Stadia van gedragsverandering en motiverend gesprek
  • Een alcohol- en drugbeleid in het OCMW
  • Samenwerken en doorverwijzen

ASSIST: screeningsinstrument voor de eerstelijn

Maatschappelijk werkers binnen de sociale dienst zien regelmatig mensen met een verhoogd risico op problemen met tabak, alcohol of het gebruik van andere legale of illegale middelen. Hoe kunt u dit vroegtijdig opsporen? Hoe kunt u de ernst ervan inschatten? Hoe kunt u het bespreekbaar maken? En dit alles binnen het kort tijdsbestek van een consultatie?

De ASSIST is een screeningsinstrument voor alcohol, roken en ander middelengebruik. Het instrument werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en een internationaal team van onderzoekers gespecialiseerd in middelengebruik. Hiermee maakt u niet enkel een inschatting van de problematiek, maar u krijgt ook feedback voor uw cliënt en een leidraad om het probleem aan te pakken.

Om u vertrouwd te maken met deze nieuwe methodiek bieden we vorming aan vanuit de CAD.

Voor meer informatie neem contact op met een regionale preventiewerker van de CAD Limburg.

Materialen

De volgende materialen of diensten zijn verkrijgbaar bij CAD-Limburg:

Meer info:

CAD Preventie