Professionals

Delen:

Info en advies voor andere professionals

info/advies andere professionals

Organisaties, hulpverleners en begeleiders die beroepsmatig werken met gebruikers van legale of illegale middelen of in contact komen met deze doelgroep, kunnen ter ondersteuning een beroep doen op de diensten van CAD Limburg.

U kan bij ons terecht voor informatie, vorming, coaching en consult. Neem contact op met ons en we proberen op maat van jouw vraag een gepast aanbod te formuleren. 

Via ons aanbod willen we professionals sterker maken in het omgaan met de aanwezigheid, het gebruik en het misbruik van legale en illegale drugs. De preventiedienst heeft een uitgebreid aanbod naar verschillende sectoren. 

Meer info:

CAD Preventie