Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie op het werk

preventie werk

Informatie

Het misbruik van alcohol of andere drugs leidt vaak tot werkverzuim, arbeidsongevallen, afgenomen efficiëntie, verstoorde collegiale relaties, … dit brengt financiële schade toe en ontwricht de leef- en werkwereld.

Heel wat werkgevers zijn bezorgd over het welzijn van hun werknemers en engageren zich om het afgenomen functioneren als gevolg van het problematisch gebruik te voorkomen of aan te pakken.

Het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid is hierin een belangrijke stap.

Zowel de regelgeving, de aanpak bij acuut of chronisch gebruik, vorming en preventieve acties zijn essentiële onderdelen.

Sinds 1 april 2010 moeten alle bedrijven en andere organisaties uit de private sector tenminste een engagementsverklaring hebben omtrent een alcohol- en drugbeleid (CAO100); de voorbereiding om deze verplichting uit te breiden voor de publieke sector is in de maak.

Bedrijven die verder gaan dan deze engagementsverklaring en actief een beleid op maat uitwerken leren de voordelen kennen. De regelgeving wordt duidelijk, de vraag “testen we of niet?” wordt beantwoord, de rol van collega’s, de directe chef, de arbeidsgeneesheer, de sociale dienst, de vakbond, … wordt duidelijk, vorming is gepland, … .

Ondersteuning & vorming

CAD Limburg werkt vooral op vraag van bedrijven. Zowel bedrijven uit de private / publieke sector of de sociale economie kunnen beroep doen op de preventiewerkers die mee op weg gaan bij de ontwikkeling van een alcohol- en drugbeleid:

 • Ondersteuning en vorming van sleutelfiguren (leidinggevenden, vakbonden, directe chefs, sociale dienst, medische staf…).
 • Coachen van beleidsgroepen.
 • Advies en consult bij de implementatie van het beleid, bij het bespreekbaar maken van functioneringsproblemen ten gevolge van het misbruik van alcohol, illegale drugs, medicatie, gokken, gamen of het internet.

Praktisch

 • eerste overleg: gratis
 • vorming op maat: € 100/uur
 • Voordrachten: € 100/uur
 • Coachen: € 75/uur
 • + € 0,34 / Km verplaatsingskosten
 • kopiekosten € 0,10/kopie

Voor de sociale economie en lokale besturen valt dit onder de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente/OCMW en is dit kosteloos.

Materiaal

In samenwerking met de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) werden een aantal publicaties uitgewerkt die een houvast en leidraad bieden;

 • Draaiboek voor de uitwerking en evaluatie van een beleid: 'Een ticket voor een alcohol- en drugbeleid in uw bedrijf'.
 • Een analyse over uw huidig alcohol- en drugbeleid kan u bekomen via www.qado.be
 • Trainingspakket met video: 'Handbagage, een trainingspakket voor het omgaan met alcohol en drugs op het werk'.
 • Naslagwerk : 'Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs op het werk'.
 • Affiches: '‘cannabisgebruik en werk’, de reeks: ‘drank & drugs of pillen op het werk? Goed gek, hoogst onverstandig en stom idee’, feit en fabel, …
 • Opiniestuk alcohol is overal – het belang van een beleid voor bedrijven en organisaties

Meer info:

CAD Preventie

Verneem alles over een preventief alcohol- en drugbeleid in bedrijven, vzw’s en gemeenten op Qado.be