Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie: thuiszorg

preventie thuiszorg

Informatie

Als medewerker in de thuisbegeleiding kom je dicht bij de mensen, je treedt binnen in hun leefomgeving en weet daardoor soms meer dan de buitenwereld.

Daarnaast ben je als thuisbegeleider een onmisbare schakel in het opvangen van signalen en in het meebepalen van een klimaat dat tot verandering kan leiden bij overmatig gebruik.

Door de complexiteit van een verslavingsprobleem zit je misschien vaak met vragen. Daarom heeft CAD Limburg een uitgebreid ondersteunings- en vormingsaanbod.

Ondersteuning

Naast telefonisch consult of consult op team biedt CAD Limburg een intensieve ondersteuning in het uitwerken van een drugbeleid binnen de organisatie. Dit is een werkinstrument op maat van de voorziening dat samen met de lokale preventiewerker wordt opgebouwd en steunt op drie pijlers: regelgeving, begeleiding en educatie en structurele maatregelen.

Vorming

In de vorming “middelenmisbruik in de thuiszorg” geeft de preventiewerker van CAD Limburg een uiteenzetting over de signalen van gebruik en hoe je hiermee moet omgaan (aan de hand van de motivatiecirkel van Prochaska en Diclemente) .

Daarnaast wordt er gekeken waarom iemand gebruikt, hoe een verslaving zich kan ontwikkelen en welke factoren middelenmisbruik in de hand kunnen werken.

Verder krijgt u informatie over de werking en de risico’s van de meest gangbare producten met de nadruk op alcohol - en medicatiemisbruik.

Deze uiteenzetting is vooral bedoeld als een algemene introductie. Verdere verdieping in de thema’s is op aanvraag altijd mogelijk.

Materialen

De volgende materialen of diensten zijn verkrijgbaar bij CAD Limburg:

  • CAD folders
  • Folder online hulpaanbod
  • Vorming op maat

Meer info:

CAD Preventie