Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie: CAW & OCMW

preventie CAW OCMW

Informatie

Als hulpverlener binnen een OCMW of CAW word je wel eens geconfronteerd met cliënten die een alcohol- of drugprobleem blijken te hebben maar ontbreekt het je aan de nodige expertise om er gepast mee om te gaan.

CAD Limburg biedt op maat van uw organisatie een antwoord op jouw noden. Dit kan een aanbod zijn in de vorm van coaching, vorming of consult.

Ondersteuning

Een alcohol- en drugbeleid is een geheel van afspraken over hoe de sociale dienst van het OCMW, een CAW omgaat met cliënten met alcohol- of andere drugproblemen. Het biedt een duidelijk kader en houvast om te handelen in individuele situaties.

Bij CAD Limburg kan je terecht voor ondersteuning om te komen tot een coherent beleid, gaande van het inventariseren van de huidige situatie tot evaluatie en verfijning van het uitgewerkte beleid.

Vorming op maat

De inhoud van een vorming wordt in overleg vastgelegd. Onderstaande items maken vaak deel uit van het pakket:

  • Productinformatie en signalen van gebruik
  • Stadia van gedragsverandering en motiverend gesprek
  • Een alcohol- en drugbeleid in het OCMW, CAW
  • Samenwerken en doorverwijzen

ASSIST: screeningsinstrument voor de eerstelijn

Maatschappelijk werkers binnen een organisatie zien regelmatig mensen met een verhoogd risico op problemen met tabak, alcohol of het gebruik van andere legale of illegale middelen. Hoe kunt u dit vroegtijdig opsporen? Hoe kan je de ernst ervan inschatten? Hoe kan je het bespreekbaar maken? En dit alles binnen het kort tijdsbestek van een consultatie?

De ASSIST is een screeningsinstrument voor alcohol, roken en ander middelengebruik. Het instrument werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en een internationaal team van onderzoekers gespecialiseerd in middelengebruik. Hiermee maak je niet enkel een inschatting van de problematiek, maar je krijgt ook feedback voor jouw cliënt en een leidraad om het probleem aan te pakken.

Om je vertrouwd te maken met deze nieuwe methodiek bieden we vorming aan vanuit CAD Limburg.

Voor meer informatie neem contact op met een regionale preventiewerker van CAD Limburg.

Materialen

De volgende materialen of diensten zijn verkrijgbaar bij CAD Limburg:

Meer info:

CAD Preventie