Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie: Bijzondere Jeugdzorg

preventie BZJ

Informatie

Een jongere binnen bijzondere jeugdzorg heeft te maken met een complexe problematiek. Alcohol- en druggebruik kunnen dan een serieuze hinderpaal zijn voor het begeleidingsproces en het creëren van perspectieven voor de persoonlijke ontwikkeling van de jongere.

Daarnaast kampen de ouders van deze jongeren soms ook met een middelenprobleem waar rekening mee gehouden moet worden.

Met drugpreventie in bijzondere jeugdzorg willen we niet alleen problematisch middelengebruik voorkomen, maar ook werken aan een juiste attitudevorming over verslaving en gebruik.

Ondersteuning

Naast telefonisch consult of consult op team biedt CAD Limburg een intensieve ondersteuning in het uitwerken van een drugbeleid binnen de organisatie. Dit is een werkinstrument op maat van de voorziening dat samen met de lokale preventiewerker wordt opgebouwd en steunt op drie pijlers: regelgeving, begeleiding en educatie en structurele maatregelen.

Vorming

Wanneer je als begeleider nood heeft aan extra vorming voor het team of voor de leefgroep dan kan u een beroep doen op CAD Limburg. De vorming is steeds op maat en afgestemd aan de noden en behoeften van de organisatie.

Materialen

De volgende materialen of diensten zijn verkrijgbaar bij CAD Limburg:

  • Sem J: een screeningsinstrument waarmee je op een eenvoudige manier een ernstinschatting kan maken van het middelengebruik van een jongere
  • Iedereen drinkt, iedereen blowt: methodiek voor kortadvies, gestoeld op normatieve feedback
  • Friends and fun: educatief pakket voor jongeren (15-18+) die risicovol drinken/drugs gebruiken
  • Crush: pakket dat jongeren verantwoord leert omgaan met alcohol en cannabis
  • Youbet: een educatief pakket over gokken
  • Maat in de shit: een educatief pakket waarmee je kan werken rond druggebruik met jongeren
  • Rock zero: spel waarmee jongeren nadenken over hun alcoholgebruik
  • Backpack: persoonlijkheidsspecifieke interventie voor jongeren die vroeg experimenteren met alcohol/cannabis
  • Getuigenis van een ex gebruiker
  • Dvd met pedagogisch dossier

Meer info:

CAD Preventie