Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie: uitgaan

preventie uitgaan

Informatie

Uitgaan is voor jongeren en jongvolwassenen een ideale manier om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Voor sommigen gaat dit genieten gepaard met alcohol- en druggebruik. Daarom is het belangrijk dat in deze sector aandacht besteed wordt aan een preventief beleid rond alcohol en andere drugs.

Om dit preventief beleid tastbaar te maken kunnen organisatoren, clubeigenaars en horeca beroep doen op regionale preventiewerkers voor coaching en ondersteuning.

Ondersteuning

Een alcohol- en drugbeleid binnen de uitgaanssector bestaat uit drie pijlers; regelgeving, begeleiding en educatie en structurele maatregelen. In een aantal coaching-sessies wordt elk van deze drie pijlers met de regionale preventiewerker uitgewerkt. De pijler regelgeving vertaalt zich uiteindelijk in het binnenhuisreglement. De pijler begeleiding omvat een aantal procedures rond het optreden bij risicovolle situaties. De pijler educatie kan aanleiding geven tot een training van het personeel met betrekking tot eerste hulp bij drugongevallen.

De Vereniging voor Alcohol- en Drugproblemen (VAD) stond mee aan de wieg van het preventieproject Quality Nights. Quality Nights is een kwaliteitslabel dat via het afsluiten van een charter toegekend wordt aan clubs, events of festivals die een aantal services realiseren die het welzijn van de bezoekers bevorderen. De zes basisservices zijn: getraind personeel, gezondheidsinformatie, condooms, gratis water, oordopjes en decibelmeter en initiatieven voor veilig vervoer. Voor ondersteuning bij de implementatie van dit label kan men beroep doen op de regionale preventiewerker van de CAD.

Vorming

Er bestaat de mogelijkheid om een aantal vormingen aan te vragen die handvatten bieden bij de aanpak van alcohol- of druggerelateerde situaties in het uitgaansleven:

  • Barbriefing (-16/-18): korte toelichting en praktische richtlijnen aan barmedewerkers over de wetgeving rond de verkoop van alcohol aan jongeren.
  • Eerste Hulp Bij Drugongevallen in het Uitgaansleven (EHBDU): uitgebreide training rond producten in het uitgaansleven, hun effecten en risico’s en hoe gezondheidsproblemen aanpakken.
  • Training medewerkers Quality Nights: uitgebreide training rond beleid, conflicthantering, productinfo en EHBDU.

Materiaal

Volgend materiaal is verkrijgbaar:

Meer info:

CAD Preventie