Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie: uitgaan

preventie uitgaan

Informatie

Uitgaan is een ideale manier om te ontspannen en elkaar te ontmoeten. Voor sommigen gaat dit genieten gepaard met alcohol- en druggebruik. Daarom is het belangrijk dat in deze sector aandacht besteed wordt aan een preventief beleid rond alcohol en andere drugs.

Om dit preventief beleid tastbaar te maken kunnen gemeenten, organisatoren, clubeigenaars en horeca beroep doen op regionale preventiewerkers voor coaching en ondersteuning.

Ondersteuning

Een alcohol- en drugbeleid binnen de uitgaanssector bestaat uit vier pijlers; regelgeving, hulp, informatie en sensibilisering en structurele maatregelen. In een aantal coaching-sessies wordt elk van deze pijlers met de regionale preventiewerker uitgewerkt. De pijler 'regelgeving' vertaalt zich uiteindelijk in het binnenhuisreglement en afspraken met politie. De pijler 'hulp' omvat een aantal procedures rond het optreden bij risicovolle situaties. De pijler 'informatie en sensibilsering' kan aanleiding geven tot duidelijke communicatie rond alternatief en openbaar vervoer. Binnen de pijler 'structurele maatregelen' kan het aanbod alcoholvrije dranken uitgebreid worden. 

De Vereniging voor Alcohol- en Drugproblemen (VAD) stond mee aan de wieg van de kadermethodiek Quality Nights. Quality Nights is een kwaliteitslabel dat via het afsluiten van een charter toegekend wordt aan clubs, events of festivals die een aantal services realiseren die het welzijn van de bezoekers bevorderen. De zes basisservices zijn: getraind personeel, gezondheidsinformatie, condooms, gratis water, oordopjes en decibelmeter en initiatieven voor veilig vervoer. Voor ondersteuning bij de implementatie van dit label kan men beroep doen op de regionale preventiewerker van de CAD.

Onder de paraplu van Quality Nights werd deze methodiek vertaald naar andere uitgaansvormen zoals cafés en bars - Quality Bar, gemeentelijke fuiven - Feestwijzer en jeugdhuizen - Attent.

Vorming

Er bestaat de mogelijkheid om een aantal vormingen aan te vragen die handvatten bieden bij de aanpak van alcohol- of druggerelateerde situaties in het uitgaansleven:

  • Barbriefing (-16/-18): korte toelichting en praktische richtlijnen aan barmedewerkers over de wetgeving rond de verkoop van alcohol aan jongeren.
  • Eerste Hulp Bij Drugongevallen in het Uitgaansleven (EHBDU): uitgebreide training rond producten in het uitgaansleven, hun effecten en risico’s en hoe gezondheidsproblemen aanpakken.
  • Training medewerkers Quality Nights: uitgebreide training rond beleid, conflicthantering, productinfo en EHBDU.

Materiaal

De preventiewerkers maken gebruik van volgend aanbod:

Meer info:

CAD Preventie