Preventie

Delen:

Preventie: sport

preventie sport

Informatie

Het klinkt een beetje vreemd natuurlijk… Daar waar mensen samenkomen om zich te vermaken, elkaar te ontmoeten en te sporten, verwacht je niet meteen de link met druggebruik. Sport heeft immers een belangrijke preventieve waarde.

Natuurlijk is de overgrote meerderheid van de sporters bezig met gezonde vormen van beweging en ontspanning.
Wetswijzigingen inzake tabak hebben het roken in de kantine tot een populair gespreksonderwerp gemaakt. Het thema alcohol is minder aan de orde. Nochtans soms niet minder actueel!

Daarom willen we de sportsector oproepen tot het vermijden van risico’s en gezondheid promoten. Voor sportclubs is er het preventieconcept Sportivos;  stapsgewijs en op het tempo wordt er met de ondersteuning van een CAD-medewerker gewerkt aan alcohol- en drugpreventie in de club. 

Vorming en ondersteuning

  • Sensibiliseren, informeren, communiceren: Brede informatie over alcohol en drugs is belangrijk. Kennis is een eerste en noodzakelijke stap. Voor bestuur en trainers is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over drugs, wetgeving, mogelijkheden om preventief te werken in een sportclub….De CAD beheren hiervoor de website sportwijs.be. Daarnaast is er een promotiemateriaal ter beschikking voor de sportclubs, sportraden en federaties om sportwijs te promoten.
  • Sportivos Met de club wordt stapsgewijs en op het tempo van de club gewerkt aan alcohol en drugpreventie. Dit verloopt in drie fases (brons, zilver en goed). Per fase kan een label behaald worden. 

Ondersteuning

De CAD-preventiewerkers bieden coaching en ondersteuning in de uitvoering van Sportivos en kunnen gecontacteerd worden voor advies, informatie en vorming op maat.

Materialen

Meer info:

CAD Preventie