Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie: jeugdwerk

preventie jeugdwerk

Intro

Duizenden jongeren vertoeven in hun vrije tijd in het jeugdhuis of in een of andere jeugdbeweging. Hier ontwikkelen jongeren een persoonlijkheid en leren ze sociale vaardigheden. Maar in een jeugdbeweging en in een jeugdhuis komen ze wel eens in contact met alcohol en andere genotsmiddelen.

Binnen de sector jeugdwerk richten we ons naar jongeren en in het bijzonder naar de begeleiding ervan. Het behoort tot de taak van jeugdbegeleiders om jongeren te laten stilstaan bij het maken van keuzes, het nemen van verantwoordelijkheid, het omgaan met risicogedrag en het nakomen van afspraken.

Om jongeren in deze begeleidersrol te ondersteunen, worden voor hen vormingen georganiseerd, kan er materiaal uitgeleend worden én kunnen zij ondersteund worden in het uitwerken van een alcohol-en drugbeleid. Lees meer over ons aanbod naar het jeugdwerk in de brochure jeugdwerk

Informatie

In samenwerking met de verschillende jeugdbewegingskoepels werd door de VAD een website ontwikkeld op maat van jeugdbewegingen: drugsinbeweging.be. Op deze website vind je heel wat informatie omtrent het voeren van een alcohol- en drugbeleid, tips rond concrete crisissituaties en contactadressen.

Bij de preventiedienst van de CAD kan je terecht als je informatie wilt of indien er zich een probleem met alcohol of drugs voordoet in jouw jeugdhuis/jeugdbeweging. 

Ondersteuning

Indien een jeugdbeweging/jeugdhuis ondersteuning wenst bij de uitwerking van een alcohol- en drugbeleid kan er beroep gedaan worden op een preventiewerker van de CAD. Een drugbeleid bestaat uit een plan met regels, een overzicht van wat te doen bij regeloverschrijding of bij problemen én een overzicht van hoe de jeugdbeweging of het jeugdhuis werk kan maken van sensibilisering en vorming rond het thema alcohol en drugs.

Voor jeugdhuizen bestaat er de methodiek 'Attent'. jeugdhuizen kunnen dan een aantal services uitwerken en aanbieden aan hun bezoekers en leden die kaderen binnen het thema veilig en gezond uitgaan. 

Voor jeugdbewegingen bestaat er de methodiek 'Zot op kamp'. Dit is een eductief spel dat de leidingsploeg kan hanteren om de standpunten rond Tabak, alcohol en drugs op kamp duidelijk te krijgen. 

Vorming

Specifieke knelpunten en noden rond de aanpak van situaties vergt soms specifieke expertise. Jeugdhuizen en jeugdbewegingen kunnen hiervoor beroep doen op CAD Limburg. In overleg met de regionale preventiewerker wordt er op maat een passend aanbod gedaan.

Materiaal

In het documentatiecentrum van de CAD kan je concreet materiaal vinden om als jeugdbeweging of als jeugdhuis aan de slag te gaan:

 • 'Drugs een ramp op kamp'
 • Zot op kamp
 • Draaiboek voor jeugdhuizen (VAD)
 • Attent voor jeugdhuizen (VAD)
 • Feestwijzer (VAD)
 • Juridische handvaten in de jeugdbeweging (VAD)
 • 'Maat in de shit' (VAD)
 • Een muziekquiz
 • Educatieve spelen (o.a. 'het wie’t weedspel', 'gokspel',...)
 • Speelfilms
 • Methodiekenmap over alcohol en drugs voor kaderleden in het jeugdwerk (VAD)

Meer info:

CAD Preventie