Preventie

Delen:

Overmatig gokken

thema gokverslaving

Informatie

Gokken, een activiteit waarbij er sprake is van “inzet” en waarbij het “ toeval” bepaalt of je “wint” of “verliest”, is een eeuwenoud fenomeen en heeft altijd een plek gehad in de maatschappij. In 2017 is het gokken steeds meer nadrukkelijk aanwezig en heeft iedereen wel eens een reclameboodschap over gokken gezien of gelezen. Heel wat mensen spelen voor (ont)spanning of plezier… maar voor sommigen dreigt het gokken uit de hand te lopen en komt men hierdoor in de (financiële) problemen. Overmatig/problematisch gokken kent heel wat gelijkenissen met het overmatig/problematische gebruik van alcohol, medicatie of andere drugs en kan ervoor zorgen dat er op verschillende levensdomeinen problemen ontstaan. Om de bevolking te sensibiliseren werken we vanuit CAD Preventie rond dit thema en dit vanaf de leeftijd van 14 jaar.

Ondersteuning

Leerkrachten, begeleiders, organisaties die met een groep of klas preventief rond het thema gokken aan de slag willen gaan, kunnen een beroep doen op de regionale preventiewerker van de CAD Limburg voor ondersteuning en begeleiding. In onderling overleg wordt afgesproken welk aanbod of welk materiaal het best gebruikt kan worden voor de desbetreffende doelgroep.

Vorming

Organisaties, scholen, groepen die nood hebben aan extra expertise rond het thema gokken biedt de CAD vorming aan, met als opzet kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering.

Online informatie en zelftesten

Op onze website gokhulp vind je uitgebreide informatie over gokken. Op deze website kan de bezoeker ook een zelftest invullen waarbij hij of zij een advies krijgt. Via de website kan men met dit advies verder aan de slag gaan, hetzij via de zelfhulpmodule, hetzij via de module online begeleiding.

Materiaal

De volgende materialen kunnen besteld en/of uitgeleend worden bij de preventiedienst van CAD-Limburg:

  • Educatief spel "You Bet!"
  • Educatief lespakket 'Bluff'
  • Vorming voor intermediairen
  • Folders online gokhulp

Meer info:

CAD Preventie