Preventie

Delen:

Overmatig gamen

thema gaming

Informatie

Het thema (overmatig) internet- en gamegebruik komt meer en meer in de belangstelling te staan. Niet enkel leerkrachten, ouders of partners stellen zich vragen over het internet- of gamegedrag van jongeren en/of partners, ook in de hulpverlening zien we het aantal hulpvragen toenemen. Mede door de opkomst van smartphones en tablets is het internet overal beschikbaar. Hierdoor hebben sommige personen het steeds moeilijker de drang om 'online' te gaan onder controle te houden. Naast het overmatig internetgebruik, zetten we overmatig gamen in de kijker. Net als bij het overmatig internetgebruik zien we dat er problemen kunnen ontstaan op verschillende levensdomeinen.

We vinden het belangrijk om naast het aangeboden hulpverleningstraject ook in te zetten op preventie rond dit thema. 

Ondersteuning

Leerkrachten of begeleiders die met dit thema in een klas of groep aan de slag willen gaan, maar zich niet voldoende “specialist” voelen, kunnen beroep doen op de regionale preventiewerker van de CAD voor ondersteuning. In overleg wordt afgestemd welke materialen voor de doelgroep gebruikt kunnen worden.

Vorming

Voor organisaties of scholen die nood hebben aan vorming biedt de CAD vorming voor intermediairen met als opzet kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering.

Materiaal

De volgende materialen kunnen besteld en/of uitgeleend worden bij de preventiedienst van CAD-Limburg:

  • Lespakket gamen
  • Vorming voor intermediairen
  • Vlucht naar Avatar (VAD,lager onderwijs)

Meer info:

CAD Preventie