Preventie

Delen:

Overmatig gamen

thema gaming

Informatie

Gamen is de laatste jaren veel meer dan 'een spelleke spelen'. Heel wat kinderen en jongeren (maar ook (jong)volwassenen) spelen in hun vrije tijd games, volgen wedstijden van bekende games via diverse kanalen en kaarten na via teamspeak of Facebookgroepen. De meeste gamers doen dit op een “gezonde” of verantwoordelijke manier en genieten van deze vorm van vrijetijdsbesteding. Echter is er ook een groep gamers die door het risicovolle/problematische gamen in de problemen komt. Vaak is de omgeving die als eerste signalen opmerkt en aan de alarmbel trekt. Binnen onze eigen hulpverlening zien we de laatste jaren dan ook een stijging van het aantal hulpvragen.
Vanuit CAD preventie willen we het thema gamen bespreekbaar maken en mensen bewust maken van de mogelijke risico’s die aan gamen verbonden zijn (naast alle positieve aspecten die gamen bevat).

Ondersteuning

Leerkrachten of begeleiders die met dit thema in een klas of groep aan de slag willen gaan, maar zich niet voldoende “specialist” voelen, kunnen beroep doen op de regionale preventiewerker van de CAD voor ondersteuning. In overleg wordt afgestemd welke materialen voor de doelgroep gebruikt kunnen worden.

Vorming

Voor organisaties of scholen die nood hebben aan vorming biedt de CAD vorming voor intermediairen met als opzet kennisoverdracht en deskundigheidsbevordering.

Materiaal

De volgende materialen kunnen besteld en/of uitgeleend worden bij de preventiedienst van CAD-Limburg:

  • Vorming voor intermediairen
  • Vlucht naar Avatar (VAD,lager onderwijs)
  • PLAY (CAD, Secundair onderwijs)

Hulpaanbod

Voor het hulpaanbod verwijzen we naar het jongerenteam en de Rebootkampen

Meer info:

CAD Preventie