Preventie

Delen:

Alcohol

thema alcohol

Informatie

In 2009 dronk de Belg gemiddeld 8,1 liter pure alcohol, in 1990 was dit nog 9,2 liter pure alcohol. Het totale alcoholgebruik in België daalt, maar alcohol blijft het meest gebruikte genotmiddel in ons land (VAD 2013). Ook voor jongeren is alcohol het populairste genotmiddel. 5 tot 10% van de Belgen drinkt meer alcohol dan goed voor hem is.

Alcohol drinken tijdens de adolescentie zorgt voor een aantal gezondheidsrisico's. De adolescentie is een kritieke periode waarin bepaalde hersengebieden nog volop in ontwikkeling zijn. Alcohol heeft hierop een verstorende werking en dit kan leiden tot structurele veranderingen die blijvende functionele stoornissen tot gevolg hebben.

Een vroege beginleeftijd van alcoholgebruik is een risico-indicator voor het ontstaan van alcoholproblemen op volwassen leeftijd en verhoogt de kans op negatieve fysieke en mentale gezondheidsproblemen en sociale problemen. Het risico op ongevallen, verwondingen, geweld en zelfverwonding is hoog bij minderjarige drinkers.

Uitstel van de beginleeftijd en verantwoord gebruik promoten zijn de belangrijkste doelen voor de preventiesector. 

De maatschappelijke kost van alcohol: enkele feiten en cijfers

 • Europa heeft het hoogste drankverbruik in de hele wereld, de hoogste consumptie per persoon en het hoogst aantal aan alcohol gerelateerde problemen.
 • 155,8 miljard euro is de maatschappelijke kost die toe te schrijven is aan alcohol op jaarbasis in de EU.
 • Chronische ziekten, waaraan alcohol toe bijdraagt, zal de globale economie naar schatting 30 000 miljard dollar kosten over de volgende 2 decennia.
 • 1 op 4 mannelijke overlijdens wordt veroorzaakt door alcohol
 • 1 op 4 verkeersdoden wordt veroorzaakt door alcohol
 • Alcohol is een risicofactor voor een zestigtal ziektes, zoals kanker, levercirrose e.d. .
 • Als je alle ziektes en ongevallen op wereldvlak optelt, dan is de negatieve gezondheidsimpact 31,6 keer hoger dan het voordeel.

Ondersteuning van verkopers

Voor verkopers van alcohol ( nachtwinkels, bezinestations, supermarkten en horeca) heeft de CAD Limburg een aangepast aanbod ontwikkeld. Via een informatiesessie worden verkopers op de hoogte gebracht van de actuele wetgeving en de praktische toepassing ervan. Ter ondersteuning werden een aantal materialen ontwikkeld die kunnen ondersteunen in de dagelijkse verkoopspraktijk. Het gaat dan om een brochure, wobblers, affiches en sorry-kaarten voor aan de kassa/toog. 

Fuiforganisatoren kunnen via een barbriefing geïnformeerd worden over de wetgeving en de praktische toepassing ervan. Ook voor fuiforganisatoren werden ondersteunende materialen ontwikkeld. Het gaat dan om affiches en polsbandjes in drie kleuren (rood (-16), oranje(-18), groen(+18).

Al deze materialen kunnen tegen kostprijs besteld worden bij de preventiedienst. 

TAKE CARE voor risicogroepen

TAKE CARE is een positief geëvalueerd preventieproject. De doelstelling van het project is het alcoholmisbruik bij jongeren in een bepaalde wijk, buurt of gemeente terug te schroeven. Het project werd ingediend door het Europese netwerk Euronet waar CAD Limburg deel van uitmaakt en voor het eerst werd geïmplementeerd in Hasselt.

Vorming

Voor organisaties, scholen, groepen die nood hebben aan een vorming rond alcohol biedt de CAD deskundigsheidsbevoordering aan voor intermediairen.  

Online informatie en zelftesten

Op onze website acloholhulp vind je uitgebreide informatie over het product alcohol. Op deze website kan de bezoeker ook een zelftest afleggen waarbij hij of zij een advies krijgt. Via de website kan men met dit advies verder aan de slag gaan, hetzij via de zelfhulpmodule, hetzij via de module online begeleiding. 

Materialen

De volgende materialen kunnen besteld en/of uitgeleend worden bij de preventiedienst van CAD Limburg:

 • Lol zonder alcohol (VAD): een lespakket voor de laatste graad van de lagere school.
 • Hoeveel is te veel (VAD): Informatieve folder met cijfers, feiten en een korte zelftest
 • Alcohol en cannabis zonder boe of bah (VAD): bochure en lespakket voor BUSO en BJZ
 • ...

Meer info:

CAD Preventie