Preventie

Delen:

Alcohol

thema alcohol

Informatie

In 2016 werd er in Vlaanderen een nieuwe richtlijn voor alcoholconsumptie   gelanceerd op basis van nieuwe onderzoeken en inzichten:

'Alcohol is een schadelijke stof, om de risico's van alcoholgebruik te beperken, drink je best niet meer dan 10 standaardglazen per week. Wil je geen risico lopen dan drink je beter geen alcohol. Als je wel drinkt, spreid je dit gebruik best over meerdere dagen in de week en drink je een aantal dagen niet'. 

Alcohol is een schadelijke stof die zeer diverse problemen kan veroorzaken, op vlak van gezondheid en veiligheid. De Wereldgezondheidsorganisatie linkt alcoholgebruik ondertussen aan meer dan 200 ziekten en verwondingen. Onder andere het kankerverwekkende effect van alcohol wordt steeds duidelijker aangetoond.

Alcoholgebruikers hebben recht op correcte informatie over de risico’s die verbonden zijn aan dat gebruik. De recent aangepaste richtlijn is daar een antwoord op. Ze is bedoeld om de algemene bevolking te sensibiliseren en te informeren over de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik. Zonder te betuttelen of te verbieden.

In de nieuwe richtlijn wordt de risicobenadering vanuit verschillende invalshoeken bekeken, zowel op korte (welzijn en veiligheid) als op lange termijn (lichamelijke gezondheid en verslaving).

De korte-termijn-gevolgen zijn vooral het resultaat van occasioneel te veel drinken. De risico’s op lange termijn situeren zich meer op gezondheidsschade als gevolg van een patroon van gewoontedrinken.

De richtlijn geldt voor de doorsnee volwassene vanaf 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar drinken beter niet. Hiermee verschilt de richtlijn van de wetgeving, die onderscheid maakt tussen leeftijd en soorten alcohol (geen alcohol onder de 16 jaar, geen sterkedrank onder de 18 jaar). In vergelijking met de oude richtlijn zijn er, naast de verlaagde hoeveelheid, nog twee opmerkelijke verschillen: Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen mannen en vrouwen. Vrouwen lopen weliswaar meer risico’s op lichamelijke gezondheidsproblemen op lange termijn (bijvoorbeeld borstkanker), maar mannen lopen meer risico op verkeersongevallen, kwetsuren en verslaving. Het gaat om een wekelijkse richtlijn en geen daglimiet. De meeste Vlamingen drinken sowieso niet dagelijks. 

Ondersteuning van lokale besturen en verkopers

Jaarlijks wordt er vanuit de VAD en de stichting Tournée Minérale georganiseerd. Voor de lokale implementatie en lokale invulling kunnen lokale besturen beroep doen op de preventiewerkers van de CAD Limburg. 

Voor verkopers van alcohol ( nachtwinkels, benzinestations, supermarkten en horeca) heeft de CAD Limburg een aangepast aanbod ontwikkeld. Via een informatiesessie worden verkopers op de hoogte gebracht van de actuele wetgeving en de praktische toepassing ervan. Ter ondersteuning werden een aantal materialen ontwikkeld die kunnen ondersteunen in de dagelijkse verkoopspraktijk. Het gaat dan om een brochure, wobblers, affiches en sorry-kaarten voor aan de kassa/toog. 

Lokale dienstencentra kunnen terecht bij de preventiedienst voor de coaching van hun alcoholbeleid.

Fuiforganisatoren kunnen via een barbriefing geïnformeerd worden over de wetgeving en de praktische toepassing ervan. Ook voor fuiforganisatoren werden ondersteunende materialen ontwikkeld. Het gaat dan om affiches en polsbandjes in drie kleuren (rood (-16), oranje(-18), groen(+18).

Al deze materialen kunnen tegen kostprijs besteld worden bij de preventiedienst. 

TAKE CARE voor risicogroepen

TAKE CARE is een positief geëvalueerd preventieproject. De doelstelling van het project is het alcoholmisbruik bij jongeren in een bepaalde wijk, buurt of gemeente terug te schroeven. Het project werd ingediend door het Europese netwerk Euronet waar CAD Limburg deel van uitmaakt en voor het eerst werd geïmplementeerd in Hasselt.

Vorming

Voor organisaties, scholen, groepen die nood hebben aan een vorming rond het thema alcohol alcohol of de nieuwe richtlijn,  biedt de CAD deskundigsheidsbevoordering aan voor intermediairen.  

Specifiek naar 55-plussers bestaat er een aangepast vormingsaanbod. 

Online informatie, zelftesten en begeleiding

Op onze website acloholhulp vind je uitgebreide informatie over het product alcohol. Op deze website kan de bezoeker ook een zelftest afleggen waarbij hij of zij een advies krijgt. Via de website kan men met dit advies verder aan de slag gaan, hetzij via de zelfhulpmodule, hetzij via de module online begeleiding. 

Materialen

De volgende materialen kunnen besteld en/of uitgeleend worden bij de preventiedienst van CAD Limburg:

  • Hoeveel is te veel (VAD): Informatieve folder met cijfers, feiten en een korte zelftest
  • vormingsaanbod 'Ouder worden en alcohol'
  • Polsbandjes in drie kleuren: -16/-18/+18
  • ...

Meer info:

CAD Preventie