/preventie-projecten-takecare

Delen:

Project Take Care

project take care

TAKE CARE is een preventieproject dat positief geëvalueerd werd door de Pedagogische Hogeschool van Zürich. De doelstelling van het project is het alcoholmisbruik bij jongeren in een bepaalde wijk, buurt of gemeente terug te schroeven. Het project werd ingediend door het Europese netwerk Euronet waar CAD Limburg deel van uitmaakt en werd geïmplementeerd tussen 2010 en 2012 in Hasselt.

Achtergrondinformatie

Europa heeft het hoogste alcoholconsumptiecijfer ter wereld. Het gebruik van alcohol is ingebed in de cultuur van de meeste Europese landen. Ook al hangt het drinkgedrag van jonge mensen af van hun culturele, sociale en politieke voorkeuren toch veroorzaakt alcoholconsumptie bij minderjarige adolescenten en vooral het “bingedrinken” serieuze problemen in een aantal Europese landen. 5% van de 11 jarigen, 11% van de 13 jarigen en 26% van de 15 jarigen drinken regelmatig alcohol, volgens de HSBC studie. Volwassenen (ouders, sleutelfiguren) zijn zich vaak niet bewust van hun verantwoordelijkheid als rolmodel. En verkopers (er)kennen niet altijd de rol die zijn spelen bij het voorzien van alcohol aan minderjarigen.

Doelstellingen en werkwijze van TAKE CARE

De globale doelstelling van het project 'Take Care' is het verminderen van de alcoholconsumptie en het beperken van de gerelateerde schade bij jongeren tussen 12 en 21 jaar die risicovol alcoholgebruik vertonen. Men wil jongeren de nationale wetgeving laten respecteren en alcoholconsumptie voorkomen vóór de wettelijke minimumleeftijd. Wanneer de minimumleeftijd bereikt is, wil het project verantwoord gebruik bij jongeren promoten en zo de risico’s van alcoholafhankelijkheid en de hiermee gerelateerde gezondheidsproblemen en afwijkend gedrag verminderen. Bijgevolg streeft men naar een vermindering van alcoholschade en wil het project ook de sociale en culturele houding ten aanzien van alcoholconsumptie beïnvloeden.

Zowel voor jongeren, ouders, sleutelfiguren en voor de handelaars worden er interventies opgezet, de zogenaamde “multilevel approach”. De interventie gericht op de jongeren bestaat uit een intensieve vierdaagse training rond risicocompetenties.
click op de afbeeldingen:


De interventie gericht op de sleutelfiguren bestaat uit een tweedaagse training rond motiverende gesprekstechnieken, De ouders worden uitgenodigd op een informeel infomoment rond het thema alcohol binnen de opvoeding en de verkopers van alcohol krijgen een infosessie rond de wetgeving omtrent alcohol en de toepassing daarvan.

Positieve evaluatie

De evaluatie van het project in 2012 is zeer positief en men kan concluderen dat TAKE CARE bijdraagt tot de vermindering van alcoholconsumptie bij jongeren die risicovol consumeren, bijdraagt tot de persoonlijk en sociale vaardigheden van jongeren en deelnemende ouders, de kennis verhoogt, de attitude wijzigt en in beperkte mate het gedrag van verkopers en sleutelfiguren.

Praktisch

Het project kan enkel uitgevoerd worden onder speciale voorwaarden rond financiering. De uitvoering gebeurt met de ondersteuning van preventiewerkers van de CAD Limburg.

Indien u interesse hebt in deze methodiek, neem gerust contact op met een regionale preventiewerker.

Meer info:

projectbrochure TAKE CARE

CAD Preventie