/preventie-projecten-schakelproject

Delen:

Schakelproject

schakelweekends

Informatie

Het Schakelproject is een verslavingspreventieproject dat zich richt naar jongeren van het vijfde jaar secundair onderwijs. De bedoeling is dat de deelnemende scholen via een sociometrie de opinieleiders binnen een klasgroep selecteren om deel te nemen aan een project met trainingen betreffende verslaving en gebruik, preventie, communicatie en conflicthantering, groepsdruk en risico’s,…
De jongeren brengen wat zij leren (via onintentionele beïnvloeding) over op hun leeftijdsgenoten.

Ondersteuning

Dit project komt tot stand door een intense samenwerking tussen school, gemeente en CAD. De CAD zorgt voor de inhoudelijke invulling van het project. Voor de rest wordt gerekend op de partners (praktische organisatie, financiering,…)

Vorming

Het project bestaat uit:

  • een vormingsweekend: groepsdruk en risico’s, middelengebruik en verslaving
  • een vormingsdag: communicatie en conflicten
  • een terugkomdag: opfrissing en verwachtingen naar de toekomst


click op de afbeeldingen:

Materiaal

Maak een afspraak met uw lokale preventiewerker voor het inkijken van de vormingsmappen en voor verdere vragen rond de organisatie en financiering van het project.

Meer info:

CAD Preventie