Preventie

Delen:

Click For Support - Realized

Click for Support

Toen het project Click for Support eind 2015 afliep, waren alle Euronet partners het erover eens dat de volgende logische stap het ontwikkelen van een webinterventie zou zijn volgens de Click for Support richtlijnen. En dus werd er een projectaanvraag ingediend die eind december 2016 door de Europese Unie werd goedgekeurd.  

Het doel van het vervolgproject Click for Support - REAlized ( gecofinancierd door de Europese Unie), is het ontwikkelen van een web-based interventie voor gebruikers van Nieuwe Psychoactieve Stoffen ( ook gekend als 'designer drugs', 'research chemicals' of 'legal highs'). Vooral het laatste decennia ontwikkelde deze markt van Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) zich zeer snel.  Toch zijn er weinig informatieve bronnen beschikbaar voor gebruikers over de mogelijke risico's en gevolgen op de gezondheid door het gebruik van NPS. De te ontwikkelen webinterventie zal het eerste professioneel preventieaanbod worden dat zich richt op NPS.  

De webinterventie 'Mind'YourTrip' zal vertrekken vanuit de richtlijnen voor web-based selectieve drugpreventie die ontwikkeld werden binnen het Click for Support project ( 2014- 2015), wat ook gecofinancierd werd door de EU. Er zal nationaal en internationaal onderzoek gedaan worden om de bestaande good practices in kaart te brengen die zich richten op NPS. De Web-interventie zal bestaan uit een informatieluik rond de effecten en risico's bij gebruik van allerlei Nieuwe Psychoactieve stoffen. Daarnaast komt er een zelftest voor gebruikers en een 30 dagen durdend interventieprogramma dat begeleid zal worden door de deelnemende preventie experten uit de verschillende landen. De inhoud van de website zal deels ontwikkeld worden door de input en ideeën van NPS-gebruikers zelf. Om dit te realiseren zullen er focusgroepen georganiseerd worden. 

De betrokken partners zijn, net zoals het eerste Click for Support project, verstegenwoordigers uit organisaties uit Oostenrijk, België, Cyprus, Finland, Duitsland, Griekenland, Italië, Letland, Luxemburg, Nederland, Portugal, Slovakijë en Slovenië. De samenwerkende preventie experten uit de deelnemende landen krijgen gedurende het project een opleiding krijgen rond onlinehulp.

De Web-Based Interventie 'MindYourTrip' werd op 11 juni 2018 gelanceerd en is toegankelijk voor jonge NPS-gebruikers. 

Meer weten?

clickforsupport.eu

d1743097251a515390931v1893301661i1211467033d925163675.291480595f1640464909r1331283537a728443009t1291391417e1001202158r1978261381s741083215@1524411580c209217770a644279511d237922773l1030944130i2093255749m112181758b475523928u815708655r740042619g1694557715.627887719b88926953e530465667

Project folder

MindYourTrip

De Richtijn Click for Support

Richtlijnen voor online interventies in selectieve drugpreventie

Meepraten

Een LinkedIn groep werd opgestart die zal dienen als internationaal uitwisselingsplatform voor het web-based aanbod. Geïnteresseerde experts rond online platformen kunnen daar deelnemen aan de discussie en opmerkingen of aanbevelingen doen met betrekking tot de richtlijnen. Een eerste update van de richtlijn is voorzien voor 2018. 

Presentaties Studiedag Click for Support 23/09/2015

Richltijnen Click for Support ( David Fraters, CAD Limburg)

Richtlijnen en de consequenties voor de ontwikkeling van E-interventies (Herwig Claeys, Onlinehulp)

On Track Again (Peter Beks, DAGG)

Me-Assist ( Tom Defillet, VAD)

Skillville (Jasmine Buntinx, UCLL)

Fit in je hoofd ( Kim Van Den Berge, VIGEZ)

Blik op de toekomst (Huub Boonen, UCLL)