Preventie

Delen:

Vormingsaanbod "Als kleine kinderen groot worden..."

project als kleine kinderen groot worden

‘Als kleine kinderen groot worden’ is een gezinsgerichte, interactieve vorming ter preventie van tabak-, alcohol- en ander druggebruik. Daarnaast komt ook het thema gamen aan bod. Centraal tijdens deze vorming staat het versterken van beschermende opvoedingsvaardigheden bij ouders, die er mee voor zorgen dat jongeren gezonde keuzes maken inzake tabak, alcohol en drugs. We vertrekken daarbij vanuit de rol van de opvoeding. Algemene opvoedingsvaardigheden staan centraal tijdens de vorming.
Doelgroep De vorming richt zich voornamelijk naar ouders van jongeren tussen de 10 en 15 jaar.

Doelstellingen

  • De vorming wil ouders sensibiliseren en bewust maken van hun preventieve mogelijkheden inzake gamen, tabak-, alcohol en ander druggebruik van jongeren.
  • Ouders bewustmaken van hun voorbeeldfunctie ten aanzien van hun opgroeiende kinderen.
  • Ouders informeren over effectieve opvoeding strategieën om middelengebruik door hun kind te voorkomen; voorkomen, uitstellen of inperken van tabak-, alcohol- en ander druggebruik.
  • Ouders laten nadenken over hun opvoedingsvaardigheden (communicatie, opvolging, grenzen stellen, etc. )

Middelen

  • Vorming (+/- 2.5 uur)
  • Groepen van maximum 15 ouders
  • Onder begeleiding van een alcohol- en drugpreventiewerker van de CAD Limburg vzw
  • Vorming wordt ondersteund door audiovisueel materiaal (filmpjes) en een PowerPointpresentatie.
  • Er wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen

Interesse?

Hebt u als organisatie interesse om deze vorming te organiseren of wilt u wat meer informatie, dan kan u terecht bij de preventiedienst van de CAD Limburg vzw.

Meer info:

CAD Preventie