Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie: secundair onderwijs

drugpreventie school

Informatie

De periode bij uitstek waarin jongeren zelf of via hun vrienden ervaring opdoen met alcohol en andere drugs is de secundaire schoolleeftijd. Het mag dan ook niet verwonderen dat vooral de secundaire scholen voor een hele uitdaging staan.

Effectieve drugpreventie in het onderwijs vereist een beleidsmatige aanpak met een werking op verschillende niveaus. Het sensibiliseren en informeren van leerlingen rond de drugthematiek en het werken rond sociale en persoonlijke vaardigheden, ondersteund door structurele maatregelen op gebied van leerlingenparticipatie en schoolinfrastructuur zijn essentiële doelstellingen voor de school. Maar ook het aanbieden van een duidelijk normatief kader en het consequent regulerend optreden, als het vroegtijdig interveniëren door het opvolgen (cfr. vroeginterventie), signaleren en begeleiden van leerlingen die minder goed functioneren zijn belangrijke elementen bij het voorkomen van en anticiperen op drugs.

Ondersteuning

Het concept ‘Drugbeleid Op School’ (Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen) biedt scholen een concreet handvat voor het effectief, beleidsmatig werken rond alcohol- en andere drugs. Een ‘Drugbeleid op school’ is opgebouwd rond drie pijlers: ‘Regelgeving’, ‘Begeleiding’ en ‘Educatie & structurele maatregelen’.

Samen met de regionale preventiewerker van de CAD kan het Drugbeleid Op School (DOS) vorm krijgen en geïmplementeerd worden op schoolniveau. Binnen de pijler ‘educatie & structurele maatregelen’ kan de organisatie van een projectdag opgenomen zijn. Voor de invulling en organisatie hiervan kan men beroep doen op de regionale preventiewerker van de CAD. In de folder voor het secundair onderwijs leest u meer over ons aanbod. 

Vorming

Om aan de slag te gaan met diverse materialen hebben scholen, leerkrachten of leerlingbegeleiders soms nood aan achtergrondinfo en deskundigheidsbevordering. CAD Limburg tracht hierop een antwoord te bieden door vorming op maat aan te bieden voor de school.

Materiaal

De volgende materialen kunnen besteld en/of uitgeleend worden bij de preventiedienst van CAD-Limburg:

Meer info:

CAD Preventie