Preventie

Delen:

Actuele materialen onderwijs

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de meest recente materialen. Via de preventiedienst en het documentatiecentrum van de CAD Limburg is er een uitgebreider aanbod beschikbaar. Al deze materialen zijn gratis uit te lenen via het documentatiecentrum. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de preventiedienst van de CAD Limburg p1909349472r858352847e1530762028v924962398e878097283n25394034t1520877996i1644994272e732352620t741393165a1070015601d1266318617@121946748c382999349a945215342d1258677302l1542977764i1293551051m1494125278b207542643u837925328r1152923561g280235963.1323123694b1431924457e1848658720.

Algemene materialen

Lager onderwijs

 • Lol zonder alcohol (lessenpakket voor 3de graad rond alcohol)
 • Vlucht naar Avatar (lessenpakket voor 3de graad rond gamen)

Secundair onderwijs

 • Rock Zero (educatief spel rond alcoholgebruik voor 2de graad)
 • Maat in de shit (methodiek om te werken rond cannabisgebruik en vrienden voor 2de graad)
 • Crush (lessenpakket om te werken rond alcohol en cannabis in de vriendensfeer voor 3de graad)
 • You bet (Educatief spel om gesprek rond gokken aan te knopen voor 3de graad)
 • Bluf (film en naspreking over gokken)

Hoger onderwijs

 • Vorming voor docenten rond het herkennen en signaleren van alcohol en druggebruik/-problemen bij studenten
 • Ondersteuning voor studentenbegeleiders bij casussen m.b.t. alcohol-, medicatie- of illegaal druggebruik, gamen of gokken.
 • STUFV.BE (sensibiliseren van studenten m.b.t. uitgaansrisico’s)

Bijzonder onderwijs

 • Alcohol en cannabis … zonder boe of bah! (methodiek rond alcohol en cannabis voor jongeren met een verstandelijke beperking)
 • Slimkicken.be (website om met jongeren met een verstandelijke beperking te werken rond alcohol, tabak en cannabis)