Preventie

Delen:

Leerlijn

Uiteraard is de aanpak in het lager onderwijs niet de zelfde als die in het secundair en het hoger onderwijs. Voor het lager en secundair onderwijs is er daarom een leerlijn opgesteld die een leidraad kan bieden over welke thema’s en doelstellingen je het best aanhaalt in welke onderwijsfase.

In het lager onderwijs ligt de focus voornamelijk op het stimuleren van leerlingen in het nemen van gezonde keuzes. Indien het gaat over alcohol is de hoofddoelstelling de beginleeftijd van het eerste gebruik zoveel mogelijk uit te stellen. Voor tabak is de doelstelling elke vorm van gebruik te ontraden. Wat betreft het werken rond gamen (en internet) streven we ernaar om leerlingen bewust met dit medium te leren omgaan.

In het secundair onderwijs verschuift de aandacht meer naar het sensibiliseren en informeren van leerlingen rond de drugthematiek en het werken rond sociale en persoonlijke vaardigheden. Alcohol, cannabis en andere illegale middelen komen vaak dichter bij de leefwereld van jongeren in het secundair onderwijs. De beginleeftijd van verschillende drugs is ook tussen 13 en 16 jaar, waardoor het aangewezen is om op die leeftijd ook meer aandacht te geven aan deze specifieke middelen, zodat jongeren keuzes kunnen maken op basis van juiste informatie en een wel overwogen attitude ten opzichte van alcohol, drugs, gokken en gamen.

Leerlijn TAD