Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie: lagere school

drugpreventie school

Informatie

Het lager onderwijs hecht in het leerplan veel aandacht aan het thema gezondheid. De focus ligt hierbij voornamelijk op het stimuleren en ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes. Binnen dit gezondheidsbeleid is er idealiter ook aandacht voor alcohol, tabak en gamen.

Wanneer er gewerkt wordt rond alcohol, is de hoofddoelstelling de beginleeftijd van het eerste gebruik zoveel mogelijk uit te stellen. Voor tabak is de doelstelling elk vorm van gebruik te ontraden. Werken rond gamen (en internet) houdt in leerlingen bewust te leren omgaan met dit medium.

Ondersteuning

Werken rond gezondheidseducatie vereist een structurele aanpak. Het volstaat niet zich te beperken tot één les rond alcohol, tabak of gamen. Het uitwerken van een drugbeleid op maat biedt een antwoord op dit vraagstuk.

Samen met de regionale preventiewerker van de CAD kan gezocht worden naar een optimale invulling van de pijler educatie, structurele maatregelen en regelgeving op maat van de school. Daarnaast wordt er stilgestaan bij eventuele problemen bij leerlingen door invulling te geven aan de pijler begeleiding. Als laatste wordt er gekeken naar een optimale manier om ouders te betrekken.

Vorming

In het kader van deskundigheidsbevordering van de leerkracht kan er in overleg met de regionale preventiewerker vorming op schoolniveau georganiseerd worden. De invulling van deze vorming is steeds in overleg en op maat van de aanvrager.

Materiaal

De volgende materialen kunnen besteld en/of uitgeleend worden bij de preventiedienst van CAD-Limburg:

 • Lespakket 'Lol zonder alcohol' (VAD)
 • Game.over@tabak
 • Mijn Eigen Goed Antwoord (MEGA)
 • Alcohol & tabak memory
 • Dvd Bange vogel (incl. nabespreking)
 • Denkprenten alcohol
 • Lespakket 'ook knopjes kunnen verslavend zijn'
 • Lespakket 'Vlucht naar Avatar' over gamen (VAD)
 • Werkvorm 'de gelukkigste man'
 • Tieners, alcohol en drugs.
  Informatie folder/brochure voor ouders van 10- tot 12-jarigen.

Meer info:

CAD Preventie