Preventie

Delen:

Meer kwetsbare jongeren in het bijzonder en deeltijds onderwijs

Meer kwetsbare jongeren in het bijzonder en deeltijds onderwijs Binnen het bijzonder en deeltijds onderwijs is het belangrijk om te werken rond deze gezondheidsthema’s. Vaak zijn hebben deze jongeren een verhoogde kwetsbaarheid: zij het door gedrags- of omgevingsproblemen, zij het door een beperking. Voor deze doelgroep is er een beperkt aanbod ontwikkeld. Zo ontwikkelde de CAD Limburg i.s.m. de UCLL een website rond alcohol, tabak en cannabis specifiek voor jongeren met een beperking: slimkicken.be

In de meeste gevallen is het echter aangewezen om een aanbod op maat van de school te ontwikkelen. De preventiewerker van de CAD zal (in duo met de leerkracht) op zoek gaan naar maatwerk, mogelijkheden om bestaande methodieken aan te passen en te differentiëren.