Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie: deeltijds onderwijs

preventie onderwijs

Informatie

Het voorkomen van problemen als gevolg van middelengebruik is de algemene doelstelling van alcohol- en drugpreventie. Omwille van diverse redenen; leeftijd, ontwikkelingsfase, sociale en emotionele stabiliteit,... zijn jongeren meer kwetsbaar voor de risico’s van middelengebruik. Jongeren uit het deeltijds beroeps secundair onderwijs vormen hierin een extra risicogroep. De Centra voor Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs (DBSO) staan dan ook voor een grote uitdaging. Bijvoorbeeld doordat middelengebruik een invloed heeft op het welzijn en functioneren van de jongere in het centrum en de werkplek.

Ondersteuning

Net zoals in het secundair onderwijs, biedt het concept ‘Drugbeleid Op School’ (VAD) een concreet handvat voor het effectief, beleidsmatig werken rond alcohol- en andere drugs. Een ‘Drugbeleid op school’ is opgebouwd rond drie pijlers: ‘Regelgeving’, ‘Begeleiding’ en ‘Educatie & structurele maatregelen’.

Samen met de regionale preventiewerker van de CAD kan het Drugbeleid Op School vorm krijgen en geïmplementeerd worden op schoolniveau.

Vorming

Soms ervaren leerkrachten en/of leerlingbegeleiders nood aan extra vorming om aan de slag te gaan met bepaalde lespakketen en/of methodieken. Om op deze noden in te spelen, biedt CAD preventie vorming op maat van de school of leerkrachten. In onderling overleg kan de inhoud steeds worden afgestemd.

Materiaal

De volgende materialen kunnen besteld en/of uitgeleend worden bij de preventiedienst van CAD-Limburg:

  • Lespakket 'Betreden op eigen risico'
  • Workshop ‘Cannabis’ & ‘comazuipen’
  • Rookstopcursus 'Feel Free'
  • Workshop ‘Muziekquiz’
  • Workshop ‘indianenritueel’
  • Workshop ‘Bluff’
  • Spel ‘Verlies jezelf niet’
  • Getuigenis CAD
  • Diverse DVD’s met pedagogisch dossier

Meer info:

CAD Preventie