Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie: buitengewoon onderwijs

drugpreventie school

Informatie

Gezondheidseducatie is één van de ontwikkelingsdoelen voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs, alcohol- en drugpreventie maken hiervan deel uit. Dat wil echter niet zeggen dat het evident is om rond dit thema aan de slag te gaan. Vaak voelen leerkrachten zich te weinig “specialist” ter zake, en hebben ze nood aan ondersteuning van een externe organisatie. Bovendien weten leerkrachten dat ze werken met leerlingen die een verhoogde kwetsbaarheid hebben: zij het door gedrags- of omgevingsproblemen, zij het door een beperking.

De CAD Limburg hebben de laatste jaren geïnvesteerd in acties naar het buitengewoon onderwijs. Vertrekkende van het principe “we stimuleren het meest haalbare op maat van de doelgroep” kiezen we voor een nauwe samenwerking met de betrokken leerkracht. De leerkracht staat immers het dichtst bij de leerlingen en kent het gedrag en de gewoontes beter.

Ondersteuning

Pasklare pakketten die op maat van de klas geschreven zijn, bestaan slechts in beperkte mate. Wel bestaan er bruikbare bronnen die mits een goede lesvoorbereiding, met de beginsituatie van een klas kunnen aansluiten. De preventiewerker zal altijd in duo met de leerkracht op zoek gaan naar maatwerk en naar mogelijkheden om te differentiëren.

Vorming

Wanneer blijkt dat leerkrachten of begeleiders nood hebben aan vorming, dan kan deze steeds op maat van de school of klas georganiseerd worden. Belangrijk hierbij is aan te geven wat de noden en verwachtingen zijn om deze te kunnen afstemmen met de regionale CAD preventiewerker.

Materiaal

De volgende materialen kunnen besteld en/of uitgeleend worden bij de preventiedienst van CAD-Limburg:

 • Website Slimkicken
 • Lespakket 'Lol zonder alcohol'
 • Alcohol & tabak memory
 • DVD Bange vogel (incl. nabespreking)
 • DVD Roes (incl. Nabespreking)
 • Denkprenten alcohol
 • Lespakket 'ook knopjes kunnen verslavend zijn'
 • Werkvorm 'de gelukkigste man'
 • Tieners, alcohol en drugs.
  Informatie folder/brochure voor ouders van 10- tot 12-jarigen.

Meer info:

CAD Preventie