Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie: justitie

preventie gevangenis

Penitentiaire instellingen

Uit recent onderzoek blijkt dat de helft van de gevangenispopulatie alcohol- of andere drugs gebruikt. Bovendien is het gevaar voor beïnvloeding van de niet gebruikers groot. De overlast en de onveiligheid voor zowel de gedetineerden als de penitentiaire beambten neemt toe. In de penitentiaire instellingen van Hasselt en Tongeren wordt een antwoord op deze problematiek gezocht via de implementatie van een alcohol- en drugbeleid.

Informatie

Zowel de instellingen als politie, justitiehuizen, advocaten, … kunnen beroep doen op de CAD preventiewerkers voor advies, informatie en vorming. 

Ondersteuning

Het uitwerken van regelgeving, een hulpverleningskader, voorlichting en vorming maken deel uit van het beleid. De CAD- preventiewerkers begeleiden dit proces.

Vorming

Op regelmatige basis voorzien de preventiewerkers informatie en vorming voor de gedetineerden , de penitentiaire beambten , het Justitieel Welzijnswerk, de Psychosociale Dienst, … .

Materialen

De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) ontwikkelde een aantal publicaties die aangevraagd kunnen worden.

  • Dossier / rapport : “Juridische handvatten beroepsgeheim voor hulpverleners. Bij het rapporteren aan justitiële medewerkers bij doorverwijzingen van meerderjarige gebruikers.”
  • Ondersteuningsmap : ” Een alcohol- en drugbeleid in de gevangenis”

Meer info:

CAD Preventie