Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie: organisaties VAPH

preventie mensen met handicaps

Informatie

Mensen met een beperking krijgen steeds meer kansen om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Wanneer mensen door de aard van hun beperking extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van alcohol en druggebruik, hebben ze recht op gepaste preventie en hulpverlening. De omgeving van de persoon met een handicap speelt een belangrijke rol. Zij kunnen als vertrouwensfiguren versterkend en beschermend werken. Vanuit dat besef heeft ook de omgeving ten volle recht op onze ondersteuning.


Organisaties die verbonden zijn met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kunnen bij de CAD terecht voor maatgerichte preventie. Uitgangspunten zijn het voorkomen van problemen, een goede brug naar de hulpverlening vormen en beschermend optreden waar het nodig is.

Vorming

We bieden de organisaties vorming op maat aan voor het personeel, de doelgroep en het netwerk.

Voorbeelden van vorming voor het personeel zijn “ Herkennen, signaleren en omgaan met middelengebruik” of “Productinformatie”.

Samen met vzw De Brug geven we de vorming “Slim drinken of stom dronken ? ” voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Ondersteuning

Als begeleider in de sector word je soms geconfronteerd met het middelengebruik van jouw doelgroep. Op die momenten kan je contact opnemen met de CAD. Wij kunnen, afhankelijk van je vraag, verschillende vormen van ondersteuning bieden:

 • Eenmalig advies en consult (individueel of op teamniveau)
 • Afstemming en brugfunctie/ doorverwijzing naar de drughulpverlening.
 • Coaching in het uitwerken van een drugbeleid. Dat is een beleid op maat van jouw voorziening. Het beleid steunt op drie pijlers: regelgeving, begeleiding en voorlichting/structurele maatregelen.

Materiaal

De CAD ontwikkelde een aantal materialen en stelt een aantal materialen van o.a. de VAD ter beschikking waarmee je aan de slag kan gaan:

 • Vorming “Slim drinken of stom dronken ? ”
 • Kennisquiz
 • Memoryspel
 • Bezorgdheidsmeter
 • De weegschaal
 • Folderreeks “Zonder flauwekul “
 • Spelbord TRIP
 • Alcohol en cannabis zonder boe of bah

Meer info:

CAD Preventie