Preventie

Delen:

Alcohol- en drugpreventie: Etnisch culturele minderheden

preventie intercultureel

Alcohol en drugpreventie bij etnisch culturele minderheden 

Onze samenleving is zeer divers, mensen met een andere culturele of etnische afkomst zijn in Vlaanderen heel gewoon geworden. Diversiteit en interculturaliteit brengen heel wat verrijkingen met zicht mee, maar ook knelpunten. Binnen de alcohol- en drugpreventie en -hulpverlening zijn etnisch-culturele minderheden (ECM) vaak een onderbelichte en weinig bereikte doelgroep. Een aantal jaren geleden bleek uit onderzoek dat de bestaande preventiemethodieken niet aansluiten bij de leefwereld van etnisch culturele minderheden (ECM), waardoor zij zich minder aangesproken voelen. Ook het hulpverleningslandschap is door deze groep minder gekend. De drempel voor hulp zoeken is hoger, wat resulteert in een latere doorstroom, gepaard met problemen die al een stuk groter zijn.

Daarom werden er in 2013 twee projecten vanuit het VAD opgestart om methodieken te ontwikkelen voor deze specifieke doelgroep.

ECM- projecten

Een eerste project was de ontwikkeling van een Rapid Assesment Response methodiek. De RAR- methodiek is een draaiboek voor het uitvoeren van een lokale verkenning en het opzetten van preventieve acties voor jongeren uit etnisch-culturele minderheden. Het draaiboek is een gestructureerde, kwalitatieve methodiek waarmee je in een kort tijdsbestek een passende interventie op gezondheids- en sociaal terrein kan ontwikkelen. In Limburg zette het project op lokaal niveau (Genk, Maasmechelen, Heusden-Zolder en Beringen) meerdere activiteiten op met een gedifferentieerd(e) aanbod en insteek.
In een ander project werkte het VAD, in samenwerking met Gezond leven (Vigez) en zes pilootregio's een aantal methodieken en materialen voor ECM-ouders uit. De focus van het project lag op het versterken van opvoedingsvaardigheden die het gebruik van tabak, alcohol en drugs bij jongeren mee kunnen uitstellen en/of voorkomen. Het resultaat van dit project zijn 7 verschillende methodieken voor ouders van ECM.

De CAD Limburg was één van de partners in het project en heeft in samenwerking met stad Genk en gemeente Maasmechelen twee van die methodieken ontwikkeld, nl. de culturele aanpassing van het vormingspakket ‘Als kleine kinderen groot worden…’ voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. De andere partners ontwikkelde de volgende methodieken:

 

Meer info:

CAD Preventie