Preventie

Delen:

Over CAD Limburg preventie

preventie CAD

Informatie

Waar hulpverlening zich vooral richt tot personen met een verslavingsprobleem en/of hun familie, richten we ons met preventie voornamelijk tot organisaties, diensten en sectoren.
Het preventieteam is er eerder voor de school dan voor de individuele leerling, eerder voor het bedrijf dan voor de afzonderlijke werknemer…
Het is de bedoeling om samen met partners uit het werkveld te werken aan een alcohol- en drugbeleid. Uitgangspunt is maatwerk bieden rekening houdend met de eigenheid van de organisatie of sector.

Vorming en coaching

We verzorgen vormingen en opleidingen. We coachen het proces om te komen tot een haalbaar plan om met alcohol- en drugproblemen om te gaan. Uiteindelijk willen we niet gebruik promoten, de beginleeftijd voor gebruik uitstellen en de risico’s van gebruik minimaliseren. Preventie is niet enkel iets voor jongeren en scholen. We zijn actief in het bedrijfsleven, het verenigingsleven, de gezondheidszorg, …

Ondersteuning

We ondersteunen ouders, leerkrachten, leiders van de jeugdbeweging, trainers in de sportclub, verantwoordelijken op de werkvloer, huisartsen en nog vele andere om hen zo aan te zetten hun taak op te nemen in dit belangrijk stuk van gezondheidspromotie en preventie. We toetsen onze interventies aan wetenschappelijke criteria en richten ons naar evidence based principes voor drugpreventie.

Wat we belangrijk vinden :

  • Preventie gaat over alle drugs, zowel legaal als illegaal. Daarnaast zijn er ook gedragsverslavingen zoals gokken, overmatig gamen en internetten.
  • Iedereen, zowel jong als oud behoort tot onze doelgroep.
  • Preventie is werken op lange termijn.
  • Evaluatie is belangrijk met aandacht voor eventueel te bereiken tussendoelen.
  • Preventie is meer dan kennisoverdracht.
  • De boodschap moet aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep.
  • We werken bij voorkeur intersectoraal.
  • Participatie van de doelgroep en emancipatie op langere termijn.

Meer info:

CAD Preventie