Preventie

Delen:

De CAD Limburg is reeds vele jaren actief in Euronet, een Europees netwerk dat tot doel heeft nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde en parktijkgerichte preventieprojecten inzake alcohol en andere drugs te ontwikkelen. Dit in samenwerking met partners ( zoals de CAD Limburg) uit de 19 Europese lidstaten die deel uitmaken van het netwerk.

Begin 2017 keurde de Europese commissie het project ‘Localize It’ goed. Een project dat als doel heeft het overmatig episodisch drinken bij jongeren (12 – 25 jaar) te verminderen. Hiervoor zal van april 2017 tot september 2019 gewerkt worden aan de ontwikkeling van een draaiboek voor gemeenten en steden in Europa om lokale alcoholstrategieën te implementeren.

In het kader van dit project zal in 11 verschillende landen een samenwerking aangegaan worden met twee gemeenten. Het project omvat een onderzoeksfase (good practices), lokale analyse in samenspraak met sleutelfiguren, de implementatie van 4 preventiestrategieën in de gekozen setting en een evaluatieonderzoek.

Voor meer informatie over dit project vind je op de website localize-it.eu of in de projectfolder.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met e1363488717l1343846187l431818282e1388732572n1147730720.1950367990g1511131788i1320301520b1344878109n871546143e381130096y377049683@1278620588c1046051680a1556025939d1134398807l1139165878i1786159124m621630676b1340058045u1276879293r1296503820g289813907.1155114185b896472465e1151646165 of w746550894a2065343858n715685441n837726025e1863300695s2079174158.34088564b147635329r1320423082o1181819284u2098003319x684071223@354637157c1295397780a1555617366d735767253l1672447463i686754306m1781818933b1080989754u1821153113r773501163g719665231.295300142b2113559208e1996544524