Preventie

Delen:

De CAD Limburg is reeds vele jaren actief in Euronet, een Europees netwerk dat tot doel heeft nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde en parktijkgerichte preventieprojecten inzake alcohol en andere drugs te ontwikkelen. Dit in samenwerking met partners ( zoals de CAD Limburg) uit de 19 Europese lidstaten die deel uitmaken van het netwerk.

Begin 2017 keurde de Europese commissie het project ‘Localize It’ goed. Een project dat als doel heeft het overmatig episodisch drinken bij jongeren (12 – 25 jaar) te verminderen. Hiervoor zal van april 2017 tot september 2019 gewerkt worden aan de ontwikkeling van een draaiboek voor gemeenten en steden in Europa om lokale alcoholstrategieën te implementeren.

In het kader van dit project zal in 11 verschillende landen een samenwerking aangegaan worden met twee gemeenten. Het project omvat een onderzoeksfase (good practices), lokale analyse in samenspraak met sleutelfiguren, de implementatie van 4 preventiestrategieën in de gekozen setting en een evaluatieonderzoek.

Voor meer informatie over dit project vind je op de website localize-it.eu of in de projectfolder.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met e2006936901l495128007l996856466e1192854771n1135823639.1787952722g789212900i1825866405b535684035n1103651388e2095898293y1914130187@2046166931c579624905a963951130d1076187355l1349239054i449771525m7437503b1102357927u1192429588r1773739440g564678204.977848104b843831544e666185724 of w57687296a273885017n1799942901n1031117231e613794939s1659396154.1526245238b1610651405r704767277o514585229u1251120480x1493980177@192967986c1786804515a450147918d141382631l1553451054i348831201m721007537b369918536u1425018556r2070246591g819690062.1432456059b1025120871e2012119650