Preventie

Delen:

De CAD Limburg is reeds vele jaren actief in Euronet, een Europees netwerk dat tot doel heeft nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde en parktijkgerichte preventieprojecten inzake alcohol en andere drugs te ontwikkelen. Dit in samenwerking met partners ( zoals de CAD Limburg) uit de 19 Europese lidstaten die deel uitmaken van het netwerk.

Begin 2017 keurde de Europese commissie het project ‘Localize It’ goed. Een project dat als doel heeft het overmatig episodisch drinken bij jongeren (12 – 25 jaar) te verminderen. Hiervoor zal van april 2017 tot september 2019 gewerkt worden aan de ontwikkeling van een draaiboek voor gemeenten en steden in Europa om lokale alcoholstrategieën te implementeren.

In het kader van dit project zal in 11 verschillende landen een samenwerking aangegaan worden met twee gemeenten. Het project omvat een onderzoeksfase (good practices), lokale analyse in samenspraak met sleutelfiguren, de implementatie van 4 preventiestrategieën in de gekozen setting en een evaluatieonderzoek.

Voor meer informatie over dit project vind je op de website localize-it.eu of in de projectfolder.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met e1249315919l306441521l1961461376e812620582n672561107.1620857866g1019809984i570409321b1540465995n517598995e1232691543y231681654@63583777c1296715222a1818584431d1884524429l1798919507i1880660468m698865239b1923146974u1648752782r468163605g424446539.893824598b1797432237e665423311 of w2076323014a256763188n133118042n1638873142e1508737046s1382433962.1945314663b1322714774r47570896o470392122u796088993x1067380880@1040801443c189071340a1584979876d126009338l420752995i1648563653m1422724560b91853778u1385604434r1074160420g1972514247.2084469674b849823746e1473783381