Hulpverlening

Delen:

Jongerenteam

jongerenteam

Kortdurende begeleiding van jongeren met problematisch middelengebruik of – gamen en hun ouders. Een gezin, geconfronteerd met druggebruik, komt vaak in een impasse terecht. Het is alsof de drugs heel het gezinsleven blokkeren. Het jongerenteam engageert zich om, met respect en ruimte voor ieders eigenheid, samen met het gezin uitwegen uit deze impasse te zoeken.

Werkwijze samen/apart : Jongere en ouders komen samen naar de dienst en krijgen elk een aparte therapeut. Na drie gesprekken wordt er de vierde keer samengezeten met het gezin en de therapeuten. De aanmelding gebeurt door ouders, school, politie, … .

  • Contact :Lennie Nijs 
  • Product/doelgroep : alcohol, drugs, gaming, gokken bij jongeren (thuiswonend)
  • Type : kortdurende individuele – en gezinstherapie
  • Plaats : CAD Hasselt, Salvatorstraat 25
  • Duur/tijdstip : een uur per gesprek op woensdagnamiddag, vanaf 14u
  • Procedure : telefoontje naar Lennie Nijs voor een intakegesprek