Over CAD

Delen:

Nieuws

21 NOV 2017

Tien dagen feest voor tiende verjaardag Quality Nights

Quality Nights, het kwaliteitslabel voor veilig uitgaan voor clubs en dance-events, bestaat 10 jaar. Het initiatief wordt in de kijker gezet op het Quality Nights Birthday Event. In totaal zijn er ondertussen 34 Quality Nights-uitgaanslocaties in 15 Vlaamse steden en gemeenten. Wie op deze plekken uitgaat, kan rekenen op verschillende Quality Nights Services, zoals gratis drinkwater, gratis oordopjes, initiatieven voor veilig vervoer, enzovoort. Er gaan jaarlijks meer dan 2.000.000 feestvierders uit in Quality Nights-locaties in België.

Van 24 november tot en met 3 december vieren de Quality Nights uitgaanslocatie het Quality Nights-label tijdens een evenement: Quality Nigths 10 Years Birthday Event. De ideale gelegenheid om gedurende deze tien dagen kennis te maken met de meest veilige clubs en uitgaanslocaties in België.

Extra diensten voor bezoekers

Quality Nights is een charter waarmee clubs en (dance-)events zich engageren om in te zetten op een veiliger en gezonder uitgaansleven. In Vlaanderen wordt het initiatief gecoördineerd door het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Een club of event ondertekent het charter steeds samen met de lokale preventiepartner, de lokale overheid en VAD. Maar Quality Nights is meer dan een belofte op papier. VAD identificeerde veertien Quality Nights-services die clubs en dance-events kunnen aanbieden, waarmee ze het uitgaansklimaat in hun locatie aanzienlijk verbeteren. Wanneer clubs en events het charter ondertekenen, beloven ze daarmee om minstens de zes voornaamste Quality Nights-services aan te bieden. Van de andere acht wordt bekeken wat op die locatie mogelijk en wenselijk is. In ruil daarvoor krijgt de club of het event het Quality Nights-label. De zes basisdiensten die aangeboden moeten worden, zijn:

 • Gratis drinkwater
 • Gratis oordopjes
 • Het (al dan niet gratis) beschikbaar stellen van condooms
 • Het ter beschikking stellen van alcoholtesters en informatie over openbaar vervoer
 • Het opleiden van personeel op het vlak van veiligheid en gezondheid
 • Het aanbieden van gezondheidsinformatie (preventieboodschappen over alcohol en andere drugs, gehoorschade, veilige seks, enzovoort)

Met die inspanningen tonen clubuitbaters en festivalorganisatoren dat ze begaan zijn met het welzijn en de veiligheid van hun klanten.

Ontstaansgeschiedenis over de gewestgrenzen heen

Quality Nights werd in 2007 in Brussel ontwikkeld door Modus Vivendi. Sinds 2009 ondertekenden ook steeds meer Waalse clubs het charter. Vanaf 2012 ging VAD in Vlaanderen met het concept aan de slag, waardoor ook daar een dertigtal uitgaanslocaties toegevoegd werden aan het label. Vandaag verenigt Quality Nights een 70-tal uitgaanslocaties over heel België en in het noorden van Frankrijk.

Quality Nights werkt voor diverse thema’s samen met verschillende partners, zoals Sensoa - Alles over seks, CM - Oorgasme, Socialistische Mutualiteit Brabant (FSMB), Horeca Vlaanderen en Responsible Young Drivers.

Bekende clubs en dancefestivals

In Vlaanderen spreekt het preventiewerk van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg elk jaar clubuitbaters of eventpromotoren aan over het Quality Nights-initiatief. Het is dankzij hun enthousiasme dat regelmatig nieuwe locaties het charter ondertekenen. Inmiddels hebben heel wat bekende clubs en festivals het Quality Nights charter ondertekend zoals La Rocca, Carré, Ampère, Versuz, Lokerse Feesten en Reggae Geel.

In Limburg behoren Versuz, Labyrinth Club, Forty Five, Extrema Outdoor en Extrema Noir tot de Quality Nights clubs en events. 

De lijst met alle Quality Nights-locaties is te vinden op qualitynights.be

Uit een online enquête bij 216 uitgaanders blijkt dat ook het publiek het initiatief leert kennen en apprecieert. Eén op drie kent het Quality Nights-label, 94% is tevreden of zeer tevreden over de aangeboden diensten. Vooral de diensten gratis water, gratis oordopjes, veilig vervoer, vestiaire, chill out (een ruimte waarin de clubbers of festivalgangers tot rust kunnen komen) en getraind personeel worden geapprecieerd.

In de watten

“Het Quality Nights-label is de Michelinster van het veilig uitgaan,” zegt Jochen Schrooten, coördinator Quality Nights Vlaanderen. “Bij het uitbaten van een club of het organiseren van een evenement komt erg veel kijken. Daarbovenop extra moeite doen om een veiligere, gezondere en dus aangenamere uitgaanslocatie te creëren is niet vanzelfsprekend. Quality Nights Clubs en Events willen voor hun gasten zorgen. Ze hebben personeel dat bezoekers die onwel worden kan opvangen, ze doen al het mogelijke om mensen die te veel gedronken hebben veilig thuis te krijgen en ga zo maar door. Als je uitgaat, zal je nergens zo in de watten gelegd worden als in een Quality Nights Club of op een Quality Nights Event.” Op qualitynights.be staat de volledige lijst participerende clubs en events. Van elke club of van elk event wordt er ook een overzicht gegeven van welke Quality Nights Services ze aanbieden.

bron: VAD

05 OKT 2017

STUFV – De mobiele website die studenten aanzet tot veiliger feesten.

Verder studeren is voor velen een periode waar met plezier op wordt teruggekeken, Voor het eerst staan jongeren op hun eigen benen en moeten ze leren omgaan met zulke vrijheid. Ze moeten hun studies leren combineren met het studentenleven en dat is niet altijd eenvoudig. Die druk er voor zorgen dat studenten risico’s nemen. Uit cijfers van het Vlaams studentenonderzoek “In hogere sferen” (VAD, 2013) blijkt dat het gebruik van alcohol, stimulerende medicatie en cannabis bij een groot deel van de studenten is ingeburgerd.

Om de Limburgse studenten te sensibiliseren rond het gebruik van die middelen en uitgaansrisico’s hebben de CAD Limburg, Hogeschool PXL, UC Leuven-Limburg , Universiteit Hasselt, gemeente Diepenbeek, stad Genk en stad Hasselt de krachten gebundeld. Zo werd STUFV geboren. Een mobiele website waar studenten een overzicht vinden van activiteiten en evenementen die voor hen georganiseerd worden, maar waar zij ook terecht kunnen voor EHBO-tips en informatie over uitgaansrisico’s op maat.

STUFV (Studenten Feesten Veilig)

De mobiele website STUFV wil studenten niet met het vingertje wijzen, maar wil op een luchtige en laagdrempelige manier de juiste informatie en tips over omgaan met uitgaansrisico’s dichter bij studenten brengen. De thema’s die aan bod komen zijn: EHBO, verkeersveiligheid, alcohol, cannabis, medicatie, seksualiteit en gehoorschade.

Wat moet je doen als je vriend plots knock-out gaat op een fuif? Moet je je zorgen maken wanneer je oren fluiten na een fuif? Aan de hand van EHBO tips, Q&A en weetjes tracht STUFV studenten een antwoord te geven op dit soort vragen en hen te verwijzen naar andere organisaties en websites voor uitgebreide info.

Daarnaast is STUFV een tool voor studenten die graag uitgaan. Ze vinden er een overzicht van upcomming studentenevenementen (groot en klein). Indien er zich een crisissituatie voordoet vinden ze er duidelijke EHBO-richtlijnen. Organisatoren kunnen zich bovendien aanmelden om hun evenementen toe te voegen aan de kalender. Ze worden hierbij gestimuleerd a.d.h.v. prangende vragen en uitdagende stellingen om de uitgaansrisico’s op hun evenement zo veel mogelijk te beperken.

Zo kwam STUFV tot stand

Om studenten bewust te maken van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van alcohol, medicatie, cannabis en andere middelen, bundelen de Hogeschool PXL, Universiteit Hasselt, en UC Leuven-Limburg al meer dan drie jaar de krachten. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de CAD Limburg. In een stuurgroep worden sensibiliseringsacties naar studenten uitgewerkt en gecoördineerd.

Twee jaar geleden ontstond in diezelfde stuurgroep het idee om een mobiele website te ontwikkelen om zo meer in te kunnen spelen op de leefwereld en communicatiestijl van de studenten zelf. Al snel stapten de drie “studentengemeenten” in Limburg (Diepenbeek, Genk en Hasselt) mee in het project. Omdat de website bedoeld is voor studenten, werd er een proces aangegaan waarin studenten actief betrokken werden bij het bepalen van de inhoud en vormgeving van de website. Het uiteindelijke concept werd gerealiseerd door PXL Research Smart ICT.

WBR

29 SEP 2017

Waarom we niet samenwerken met de gokindustrie

Samen met de VAD ( Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen) kiezen we als CAD Limburg er expliciet voor om geen concrete samenwerking aan te gaan met de kansspelindustrie omwille van een helder belangenconflict. In dialoog treden om kritisch te reflecteren kan wel.

Waarom? De VAD zette een aantal argumenten en aandachtspunten op een rij die we als CAD Limburg onderschrijven:

Kansspelen niet zonder risico

Het spelen op kansspelen is wijd verspreid. De spanning van het spel, de kans op winst, de illusie van controle, … diverse triggers maken gokken aantrekkelijk. Gokken houdt echter ook een risico in op de ontwikkeling van welzijns- en gezondheidsproblemen.

Al wordt er bij gokken geen product ingenomen, toch kan er verslaving ontstaan. Gelijkenissen in afwijkende hersenfuncties maken een gokstoornis vergelijkbaar met een drug- of alcoholafhankelijkheid. Er gaat veel meer tijd, aandacht en vooral geld naar het spel dan men zich ooit had voorgenomen. Zo kan men op verschillende vlakken (financieel, relationeel, sociaal, ...) in de problemen geraken.

Vanuit onze missie voor een kwaliteitsvolle preventie en hulpverlening ten aanzien van gokproblemen pleiten we voor een integrale aanpak waarbij de bescherming van de spelers voor ons een prioritaire doelstelling vormt.

Belangenconflict als contra-indicatie

We kiezen er samen expliciet voor om geen concrete samenwerking aan te gaan met de kansspelindustrie omwille van een helder belangenconflict. De gokindustrie heeft commerciële belangen bij het feit dat meer mensen meer gaan gokken, terwijl het toenemende aanbod en de grote beschikbaarheid aan kansspelen, net risicofactoren inhouden. Inzetten op preventie vanuit of in samenwerking met de kansspelindustrie is in deze context dus weinig geloofwaardig en brengt de neutraliteit van onze organisaties actief rond verslaving in het gedrang.

We vinden het goed dat de kansspelindustrie zijn verantwoordelijkheid opneemt en maatregelen neemt om de schadelijke gevolgen van gokken zoveel mogelijk te beperken. Voor ons is dit echter niet voldoende. We pleiten samen met de VAD voor een strikter reglementair kader voor de bescherming van de speler binnen het Belgische beleid en een wettelijk afdwingbaar initiatief met betrekking tot reclame en marketing.

We concluderen dat een concrete samenwerking niet opportuun is. In dialoog treden in het kader van kritische reflectie kan wel.

Behoefte aan neutraal en toegankelijk onderzoek

Momenteel is er voor de Vlaamse context te weinig recent onderzoek beschikbaar over het thema gokken.

Wij zijn van oordeel dat bijkomend onderzoek nodig is en dat dit zo neutraal mogelijk moet worden uitgevoerd. De resultaten moeten steeds toegankelijk gemaakt worden voor het grote publiek, ongeacht de uitkomst ervan.

Noodzaak beperking reclame en marketing

Reclame is een belangrijke omgevingsfactor. Het speelt in op de attitudes en sociale normen, die een directe impact hebben op ons gedrag. Een belangrijk aspect van reclame voor kansspelen is de normalisatie van gokken. Daarnaast werkt reclame irrationele cognities, onder andere i.v.m. winverwachting, in de hand. Enkele speerpunten m.b.t. reclame voor kansspelen zijn: de beperking van het reclamevolume, een verbod op reclame voor risicovolle spelen, een verbod op reclame gericht naar jongeren en een verbod op bonussen en promo’s.

Internationaal en in België is er tot op heden (noot: najaar 2017 ligt de uitwerking van een wettelijk kader voor de reclame op kansspelen op tafel) echter geen wettelijke regelgeving over gokreclame. Een convenant m.b.t. ethisch en verantwoorde reclame en marketing vanuit de kansspelindustrie, zoals voorgesteld eind 2016, heeft weinig slagkracht, gezien de naleving niet wettelijk afdwingbaar is.

Informeren van de speler als plicht

We moedigen de kansspelindustrie aan om op hun terrein stappen te zetten door bijvoorbeeld personen die gokken te informeren over het risico op gedragsverslaving en de mogelijkheid om zich uit te sluiten (EPIS), het opleiden van personeel om signalen van probleemgebruik te detecteren en er gericht op te reageren, enz. Zo hebben vergunningshouders in Nederland bijvoorbeeld een zorgplicht. De vergunninghouder informeert over (de risico’s van) kansspelen, zodat de speler een weloverwogen beslissing kan nemen. Daarnaast moet de operator de speler ook informeren over manieren van verantwoordelijk gokken en de beschikbare hulpbronnen.

Het is niet de rol van de kansspelindustrie om zelf beschermende maatregelen te formuleren, deze taak blijft weggelegd voor de overheid. Een onafhankelijk orgaan dient hier controle op te houden. Van de kansspelindustrie wordt verwacht dat ze de overheidsrestricties respecteert.

Besluit

We hebben nood aan:

 • Een duidelijke wetgeving voor vergunningen, beschermende maatregelen, reclame en marketing
 • controle op de toepassing door een onafhankelijk en effectief controleorgaan

 

Bron: VAD

30 AUG 2017

Werken rond gamen in de klas, hoe doe je dat?

 

Tablets, smartphones, computers... ze zijn niet weg te denken uit de Vlaamse huiskamer. Kinderen en jongeren komen er dan ook al vroeg mee in aanraking. Gamen is dan ook een leuk tijdverdrijf. Toch is het van belang om jongeren bewust te maken van hun gamegedrag en hen er op een verantwoorde manier te leren gamen.

Met Vlucht naar Avatar werk je met leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar rond het thema gamen. Onderzoek wijst uit dat het pakket leerlingen daadkrachtiger maakt en hen leert om op een bewuste en verantwoordelijke manier te gamen. Met 6 lessen sluit je aan bij de leefwereld van je leerlingen en verwerft de volledige klas basiskennis over het thema. Ook leerlingen die niet gamen worden actief betrokken

Hoe ziet Vlucht naar Avatar er uit?

Vlucht naar Avatar bestaat uit een leerkrachtenhandleiding, een kant-en-klare leerlingenbundel en een digitaal spelbord. Je kan het gratis downloaden of bestellen via vad.be. Dit vind je in het lespakket:

 • Een zelftest over eigen gamegedrag, een interview met ouders en een klassikale reflectie zetten leerlingen aan het denken. Door ouders te betrekken worden ook zij gestimuleerd om na te denken over afspraken thuis over gamen.
 • Hoekenwerk waarmee de leerlingen basiskennis verwerven. Ze ontdekken soorten games, voor- en nadelen, redenen om te gamen en de motieven van de game-industrie.
 • Een digitaal bordspel met kennisvragen, doe-opdrachten en tips waarmee de leerlingen op een leuke manier de opgedane kennis herhalen en ontdekken ze tegelijkertijd tips om op een verantwoorde manier te gamen.
 • Afspraken thuis over gamen komen aan bod met een rollenspel. Ook wordt de vrijetijdsbesteding van de leerlingen onder de loep genomen. Hoeveel plaats neemt gamen in? Ze stellen een weekschema op en proberen het te volgen.
 • Zijn er leerlingen die gamen om weg te vluchten van de realiteit? Dan kan je nog de optionele les geven en daarbij stilstaan.

Het mooie hierbij is dat je zelf geen game-expert hoeft te zijn!

Onderzocht en goed bevonden!

Vlucht naar Avatar resulteert in:

 • Een stijging van de kennis over gamen.
 • Een daling in de duur die jongeren mogen gamen van hun ouders.
 • Een daling van de gemiddelde game-tijd op een weekdag.
 • Een stijging van het hebben van afspraken rond gamen.
 • Een lichte stijging van het hebben van inspraak bij afspraken rond gamen.

Doordat ouders betrokken worden, wordt thuis communicatie over het thema gestimuleerd. Wat een positief effect heeft op de afspraken thuis en op de game-tijd.

Gebruik je dit pakket samen met de ouderavond Als kleine kinderen groot worden, dan betrek je de ouders nog meer, met zo nog mooiere resultaten!

 

Gratis Train de trainer voor leerkrachten

Op woensdag 25 oktober organiseren we een 'train de trainer' voor leerkachten die met het lespakket aan de slag willen gaan. 

 

Meer weten?

Voor meer info kan je terecht bij preventiewerkers van de CAD Limburg.

 

bron: VAD

04 JUL 2017

Stoppen met gokken

Steeds meer personen komen in de problemen door te gokken via het internet en/of het afsluiten van weddenschappen. Maar ook de bingo-toestellen in cafés, automaten in speelautomatenhallen en casinospelen vormen regelmatig aanleiding tot overmatig spelgedrag.

Zo’n twee procent van de volwassen bevolking ervaart problemen door hun gokgedrag, dat zijn samen 173.000 Belgen. Verhoudingsgewijs is er heel weinig maatschappelijke aandacht voor personen met een gokstoornis. De onbekendheid met dit probleem zorgt voor een stigma, iemand met een gokprobleem wordt in het algemeen nog minder begrepen dan iemand met bijvoorbeeld een alcoholprobleem. Toch zijn het ontstaan, de evolutie en de gevolgen van een gokstoornis vergelijkbaar met een stoornis in middelengebruik.

Spelenderwijs, met af en toe ook wel winervaringen, geraakt men verslingerd aan het spel. De ‘kick’ tijdens het spel (‘win!’ en ‘bijna-win!’) of de ‘cocon’ waarin men even vertoeft doordat de focus totaal op het spel gericht is, kan als erg aantrekkelijk ervaren worden. In de hersenen gaan vrijgekomen ‘stofjes die je een gelukkig gevoel geven’ en/of ‘stofjes die onmiddellijk voor een stressdaling zorgen’, een steeds grotere rol spelen. Hierdoor zoekt de gokker het gokspel steeds vaker op. Om het gewenste effect te bereiken, gaat hij/zij ook met steeds hogere inzetten risico nemen. Na verloop van tijd wordt het steeds moeilijker om niet te gokken, ook al wilt men minderen/stoppen omwille van toenemende nadelen. Gokken is dan niet meer zo vrijblijvend als men zou willen. Wie veel geld verloren heeft, schaamt zich hierover. En vaak blijft men ook erg lang verder gokken om verliezen proberen goed te maken. Zo ontstaan er nog meer problemen: financieel, relationeel en psychisch, maar ook gezondheidsklachten kunnen ontstaan door de hoge stress. Om dit niet te moeten ervaren, dreigt men steeds meer te vluchten in gokgedrag. Zo kan het een hele tijd verder gaan. Schaamte bij de gokker en onbegrip voor het probleem bij anderen, maakt ook dat hulp zoeken niet evident is.

Gokgedrag onder controle

Toch kan hulp bijdragen om je gokgedrag onder controle te krijgen. Bij de CAD Limburg kan je vanaf 9 oktober 2017 een cursus ‘STOPPEN MET GOKKEN’ volgen.10 weken lang, op maandagavond van 18u30 tot 20u.

Via deze cursus krijg je meer inzicht in aspecten die een rol spelen bij een gokprobleem. En je leert hoe je je gokgedrag onder controle ka krijgen.

Heb je interesse of heb je vragen: neem contact op : 011/27 42 98.

Meer info

20 JUN 2017

Jaarverslag 2016

Vanuit maatschappelijk engagement met kracht, moed en inzet specialistische zorg bieden in een veranderend zorglandschap.

Het aantal cliënten dat hulp zocht bij de CAD Limburg voor zijn of haar verslaving is in 2016 weer gestegen en dit tot 3344 cliënten.

Medewerkers staan voor de uitdaging om vlot, laagdrempelig en zo vlug mogelijk op de hulpvraag in te gaan. Korte wachttijden zijn daarbij essentieel om de instroom en de zorgcontinuïteit samen met onze zorgpartners te garanderen. Toenemende instroom zet druk op ons streven om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

De feedback van ervaringsdeskundigen leert ons bovendien dat het zo vaak opnieuw hun verhaal moeten doen hun het meeste stoort als ze hulp zoeken. De CAD Limburg en de partners in de geestelijke gezondheidszorg staan voor de uitdagingen om hun zorg zo te organiseren dat ook hier gepast en efficiënt aan tegemoet wordt gekomen.

Het samenwerken in netwerken met integrale en geïntegreerde zorgcircuits maakt een zorgaanbod op maat en over meerdere levensdomeinen mogelijk en garandeert de essentiële zorgcontinuïteit. Toch zal de uitdaging niet alleen op zorg-organisatorisch niveau liggen. Herstelgerichte zorg en vermaatschappelijking van de zorg botsen op maatschappelijke dynamieken zoals stigmatisering. Sociaal isolement en armoede vormen een bedreiging voor het herstel van de doelgroep waar wij mee werken.

In 2016 exploreerden we met medewerkers en stafleden de vele uitdagingen en nieuwe perspectieven in de verslavingszorg. “Inkanteling” van de verslavingszorg in een zich vernieuwende geestelijke gezondheids- en welzijnszorg biedt nieuwe perspectieven.
De CAD zal, trouw aan de eigen missie en visie, vanuit maatschappelijk engagement, krachtig en moedig waar nodig, en vooral met volgehouden inzet, mensen met verslavingsproblemen de gepaste zorg blijven bieden. De kracht van vernieuwende dynamieken in zorg- en welzijnsbeleid is daarbij onze bondgenoot.

Ik dank onze vele partners die in deze zorgopdracht met ons samenwerken, onze bestuursleden maar vooral onze medewerkers die, met grote betrokkenheid en engagement, de concrete zorg elke dag waarmaken.

Geert Vanham
Directeur CAD Limburg

Lees meer over onze werking in ons Jaarverslag van 2016