Over CAD

Delen:

Nieuws

20 DEC 2013

VIGeZ lanceert website voor ouders met opvoedingsvragen over gezonde leefstijl

gezondopvoeden.be

Hoe leer ik mijn kind groenten eten? Hoe stel ik grenzen rond tv kijken of gamen? Wat als mijn zoon of dochter over cannabis begint? Ouders van kinderen en jongeren tussen 2 en 18 jaar kunnen met deze vragen terecht op gezondopvoeden.be.

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) sloeg de handen in elkaar met de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) en UGent om de eerste website in Vlaanderen te maken waar opvoedingsvragen over verschillende gezondheidsthema’s (gezonde voeding, beweging en zitgedrag, tabak, alcohol en cannabis) samen aan bod komen.

Met behulp van artikels, filmpjes waarin herkenbare discussies tussen ouders en kinderen worden nagespeeld, interactieve tests en doe-opdrachten geeft de website ouders de kans om over concrete situaties na te denken of zelf hun opvoedingsvaardigheden aan te scherpen.

VIG

16 DEC 2013

Beweging rond online hulp in Vlaamse CGG’s

uitrol online hulp

Er blijkt beweging te komen in de ontwikkeling van online hulpverlening bij de Vlaamse CGG’s. Er wordt een begin gemaakt met het formuleren van een Vlaams Actieplan (voor de hele welzijnssector), er start een project rond de implementatie van ‘blended hulp’ voor afhankelijkheidsproblemen en er is een TETRA project voor het uittesten van een online dagboekmodule in verschillende welzijnssectoren (waaronder CGG’s).

Vlaams actieplan onlinehulp

Vlaams welzijnsminister Vandeurzen gaf aan het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de opdracht om tegen april 2014 voorbereidend werk te doen, gericht op een Vlaams actieplan onlinehulp. Het onlinehulp-onderzoeksteam van de Arteveldehogeschool zal hierbij een coördinerende rol vervullen. Het actieplan richt zich tot de brede waaier van welzijns- en gezondheidszorgsectoren, waaronder CGG’s, verslavingszorg en gezondheidspromotie.

Uitrol ‘blended hulpverlening voor afhankelijkheidsproblemen

Verder keurden kabinet Vandeurzen en het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid een project goed om een uitrol van ‘blended hulp’ (een combinatie van face-to-face begeleiding en online toepassingen) mogelijk te maken in de CGG’s. Het betreft hier gebruik van de online programma’s Alcoholhulp, Cannabishulp, Drughulp en Gokhulp. Bij navraag via de koepelorganisaties bleken tot nu toe een 12-tal CGG’s geïnteresseerd om in te stappen.

De uitrol houdt in dat er in elk van deze CGG’s een informatieve workshop plaatsvindt om de mogelijkheden van de online programma’s te demonstreren. Hulpverleners die nadien effectief met cliënten aan de slag willen kunnen vervolgens een hands-on training krijgen. Verdere opvolging via regelmatige intervisies met de hulpverleners is voorzien tot het einde van het project. 

Dit project zal lopen van 1 december 2013 tot 1 december 2014. De betrokken CGG’s worden ook uitgenodigd om deel te nemen aan de stuurgroep van de online projecten. Meer info te verkrijgen via coordinator@alcoholhulp.be

TETRA project online dagboek

Dit TETRA project sluit aan op het vorige (zie dit artikel). Het wil het werken met online toepassingen in het brede welzijnswerk (waaronder CGG’s) stimuleren, aan de hand van een flexibel online dagboek. Dergelijke toepassing kan als houvast of leidraad gebruikt worden bij een hulpverleningsproces. Ze biedt mogelijkheden om de interactie tussen cliënt en hulpverlener te bevorderen. Concreet zal de dagboekmodule mogelijkheid bieden tot registratie van situaties, gedragingen, gevoelens, gedachten, doelstellingen, enzovoort. Waarbij begeleiders/hulpverleners in samenspraak met de gebruiker/cliënt zelf de registratiemodule op een flexibele wijze kunnen samenstellen en doorlopend kunnen aanpassen naargelang de behoeftes en doelstellingen.

HCL

12 DEC 2013

Over gebruikersruimten en diacetulmorfine verstrekkingen

gebruikersruimte-diacetylmorfine

Afgelopen week verscheen in de pers een artikel over enerzijds gebruikersruimten en anderzijds de verstrekking van diacetylmorfine. Beide zijn twee aparte voorzieningen die soms door elkaar gehaald worden.

Graag geven we wat extra info met betrekking tot onze stelling over legale gebruikersruimten en onze stelling over de verstrekking van diacetulmorfine. 

Gebruikersruimten

We werden door de pers gecontacteerd omtrent de eerste voorziening: gebruikersruimten waar gebruikers op een veilige manier kunnen gebruiken. Dergelijke gebruikersruimten werden door onze dienst bezocht in Duitsland, Zwitserland en Nederland. Druggebruikers kunnen er vrij in en uitlopen en gebruiken er hun eigen materiaal, waarvoor ze wel, indien ze dit wensen gebruik kunnen maken van ter beschikking gestelde spuiten, swaps en dergelijke.
De omkadering bij een dergelijke voorziening is uiterst marginaal. Een gebruikersruimte heeft vooral en soms enkel de bedoeling dakloze druggebruikers van straat te houden en uit het zicht van de modale burger.

Verstrekking diacetylmorfine

Een totaal andere voorziening betreft de vrije verstrekking van diacetylmorfine. Op het Europese vasteland was het Zwitserland dat hiermee in de jaren 90 als eerste begon. Zelf hebben we een bezoek gebracht aan een dergelijk project in Bern. In tegenstelling tot een ‘gebruikersruimte’ gebeurt hier een uitgebreide screening van de mogelijke kandidaten en is dit bijzonder goed omkaderd met inzet van verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, dokters … Dit onderzoeksproject (officieel gaat het nog steeds om studies) wordt wetenschappelijk omkaderd en (positief) geëvalueerd.

Nederland heeft later dit ‘Zwitsers onderzoeksproject’ overgenomen en ook in Luik werd een ‘dergelijke studie’ gedaan. Ondertussen is dit onder meer wegens de enorme kostprijs afgevoerd.
Een behandeling met diacetylmorfine heeft zeker zijn nut bewezen. Alleen de kostprijs van dergelijke projecten is buitensporig duur voor een zeer beperkte groep patiënten. Het gaat dus veeleer om pragmatisch bezwaren dan wel inhoudelijke.

Ons standpunt hierin is steeds geweest: laat ons eerst de basiszorg, onder meer de bestaande methadonprogramma’s goed omkaderen, hetgeen op dit moment absoluut niet het geval is. Dit moet onze eerste prioriteit zijn.

MVH

10 DEC 2013

Aanpassing van het intakesysteem

Het eerste gesprek dat iemand heeft met een hulpverlener van de CAD Limburg rond zijn of haar hulpvraag noemen we een intakegesprek. We werken met een centraal intakesysteem binnen onze provincie. Dit wil zeggen dat we wekelijks ongeveer een zestiental intakes voorzien in Hasselt, een tiental in Genk en een viertal in Neerpelt. De intakes voor justitiële verwijzingen en jongerenproblematieken (vroeginterventie en jongerenteam) stromen bijkomend nog apart in. Deze instroom zorg voor een hoge aanmeldingsdruk.

Via metingen stelden we vast dat ongeveer 30% van onze cliënten zonder te verwittigen afwezig waren op hun eerste intake-afspraak. Om deze tijd beter te kunnen benutten en te kunnen invullen met effectieve afspraken, hebben we sedert september een nieuw systeem uitgetest. Het systeem bestaat er uit dat onze cliënten 4 werkdagen voor hun effectieve afspraak gebeld worden en vriendelijk herinnerd worden aan hun afspraak. Tijdens dit telefonisch contact kunnen ze ook hun afspraak bevestigen. Niet bevestigde afspraken worden door het secretariaat geschrapt en vervangen door een andere afspraak. Uiteraard krijgen onze cliënten voldoende informatie over deze gang van zaken.

De resultaten zijn ontegensprekelijk positief. Tijdens de laatste meting kwamen slechts 6,5% van onze cliënten niet opdagen op de afspraak zonder te verwittigen. We zullen dus in de toekomst deze nieuwe werkwijze aanhouden en verder verfijnen!

NMA

04 DEC 2013

Sfeerverslag preventieproject Schakel

Op 23 en 24 november vond het schakelweekend   in Beringen plaats. Dit weekend kadert in het preventieproject ‘schakel’, dat over een heel schooljaar loopt en bestaat uit een weekend, een schakeldag en een terugkomdag.

Met 12 jongeren uit alle secundaire scholen van Beringen trokken we naar het Bautershof in Sint Truiden voor een intensieve vorming van twee dagen.

Op het programma stonden thema’s zoals verslaving en gebruik, groepsdruk en risico’s, groepsrollen, samenwerken en communicatie en conflicthantering.

De bedoeling van het project is dat deze 12 jongeren vaardigheden leren die ze later in hun klas en vriendengroep kunnen toepassen.

Die ochtend…

Zaterdagochtend begon met een kennismaking, iedereen was nog wat stil, want ze kenden elkaar (nog) niet. In de voormiddag werd er gesproken over verslaving, gebruik en de producten. In de namiddag mochten de jongeren dan letterlijk de aap uithangen tijdens de samenwerkingsopdracht (het apenspel). Langzaamaan zagen we dat er contacten werden gelegd en nieuwe vriendschappen werden gemaakt. Om de groepsgeest te bevorderen werd er dan ook samen gekookt (spaghetti) met als aperitief een heerlijke, alcoholvrije cocktail...

De dag werd afgesloten met het indianenritueel (een roes beleven zonder drugs of alcohol) en een film over drugs met nabespreking.

Na een rustige nacht werd de tweede dag vooral gewerkt rond risico’s nemen (welke risico’s neem je in het leven, hoe kan je deze beperken, welke risico’s zijn verbonden aan alchol/drugs,…) en welke rol je neemt in een groep (helper, leider, lolbroek,…).

De sfeer zat er ondertussen al goed in en de oefeningen en nabesprekingen waren erg leuk en interessant.

Na het weerwolvenspel (een spel rond communicatie en conflicthantering) was het alweer tijd om naar huis te gaan.

Volgende afspraak: De schakeldag in Beringen. Ik kijk er al naar uit!

JAE

02 DEC 2013

Feiten over de Shisha-pen

shisha-pen

Een shisha-pen ziet eruit als een kruising tussen een sigaret en een pen en bestaat in allerlei kleurtjes en smaakjes. ‘Shisha’ verwijst naar de waterpijp, en ‘pen’ naar de vorm van een sigaret. Het is dus eigenlijk waterpijp roken in sigarettenvorm maar dan elektronisch. Het is een verdamper: bij het inhaleren van de waterdampen komt het aroma vrij.

Er bestaan twee soorten shisha-pennen: met nicotine of zonder. Deze met nicotine is vanzelfsprekend schadelijk en verslavend. De discussie over of het wel gezondheidsrisico’s inhoudt of niet gaat dus ook vooral over de shisha-pen zonder nicotine. De pen bevat bestanddelen die ook in gewone sigaretten gebruikt worden. Bij opwarming hiervan kunnen mogelijk kankerverwekkende stoffen ontstaan. Ook is het onbekend welke effecten deze stoffen kunnen hebben op de longen van kinderen. Totdat dit alles onderzocht is, raadt het VIGeZ het roken van deze elektronische sigaret af.

Deze shisha-pen staat ook ter discussie omdat het een zogenaamde “gateway drug” kan zijn: een opstapje naar het echt roken. De handeling bootst het echte roken en het ritueel van het roken na. Ook het feit dat deze elektronische sigaretten in verschillende smaken (ook fruitsmaken) te verkrijgen zijn, verlaagt de drempel. Ze zal immers vele kinderen en jongeren aanspreken.

De shisha-pennen zijn vrij verkrijgbaar via het internet, en in Nederland ook in tabaksspeciaalzaken en andere winkels. De leeftijd van de kopers valt via het internet moeilijk te controleren en is ook niet wettelijk verplicht aan de verkoper. De pen die geen nicotine bevat, valt immers niet onder de Tabakswet. Ook moeten er geen gezondheidswaarschuwingen op staan. In ons land blijkt de shisha-pen ook buiten de tabakswetgeving te vallen.

Op dit moment is er in ons land nog geen discussie over de shisha-pen. Na jarenlange gezondheidsbevordering, het realiseren van rookvrije scholen en een strenge wetgeving kan het niet de bedoeling zijn dat door de shisha-pen het roken weer zal ingeleid worden op speelplaatsen en cafés.

Een belangrijk deel van tabakspreventie is gericht op het voorkomen dat -18-jarigen beginnen roken, want als ze die leeftijd voorbij zijn wordt de kans op starten met roken relatief klein. Door de shisha-pen te introduceren, zullen jonge kinderen vertrouwd kunnen raken met het ritueel en de handelingen van het roken. En dan is de stap naar een echte sigaret bijzonder klein …

FRO